Πρόγραμμα τακτικού πλυσίματος κάδων υλοποιεί η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Νάουσας - Οδηγίες προς τους δημότες για την απόρριψη των οικιακών απορριμμάτων

 

Το τακτικό πλύσιμο όλων των κάδων μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων, κατά την διάρκεια της θερινής περιόδου, υλοποιεί η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Νάουσας, η οποία ζητά και τη συνεργασία των δημοτών για την τοποθέτηση των οικιακών απορριμμάτων, με σκοπό τον περιορισμό του προβλήματος των οσμών  των κάδων, λόγω και των υψηλών θερμοκρασιών. 

Στην προσπάθεια αυτή μπορούν να συμβάλουν σημαντικά και οι δημότες, λαμβάνοντας  όλα τα απαραίτητα μέτρα. 

Ο Δήμος Νάουσας καλεί τους πολίτες να επιδείξουν μεγαλύτερη προσοχή - κυρίως κατά τους θερινούς μήνες και  λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν - στην απόρριψη των οικιακών απορριμμάτων τους και να σεβαστούν τα ακόλουθα: 

-Να τοποθετούν τα οικιακά απορρίμματα τους αποκλειστικά εντός των υπέργειων και υπόγειων κάδων, καθώς απαγορεύεται ρητά η απόρριψη κάθε είδους απορριμμάτων εκτός των κάδων. Τα απορρίμματα (φρούτα, λαχανικά κλπ) θα πρέπει να τοποθετούνται σε ειδικές, δεμένες σακούλες απορριμμάτων, πριν εναποτεθούν στους κάδους ώστε να αποφεύγεται η διάλυση των απορριμμάτων (χύμα)  εντός του κάδου, με αποτέλεσμα να προκαλείται έντονη δυσοσμία, λόγω των υγρών.

-Να τηρούν πιστά το πρόγραμμα αποκομιδής, όπως ορίζεται από την Υπηρεσία Καθαριότητας (δηλαδή τα απορρίμματα να τοποθετούνται στους κάδους μια ώρα πριν την αποκομιδή και όχι νωρίτερα), ώστε να αποφεύγεται η συσσώρευση απορριμμάτων και υπερχείλιση των κάδων για μέρες, μέχρι την επόμενη προγραμματισμένη αποκομιδή των απορριμμάτων. 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ