Αιτήσεις για 26 θέσεις εργασίας στην ΔΕΗ

 

Το ΛΚΔΜ της ΔΕΗ ενδιαφέρεται για την πρόσληψη 26 (είκοσι έξι) εκτάκτων ημερομισθίων ανειδίκευτων εργατών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), για τη,/ κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Ορυχείων & Κλάδων του.

26 Εργάτης Εργάτρια (ΥΕ)

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις, να uποβάλλουν την ειδική έντυπη Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση, υποβάλλοντας συνημμένα διιαιολογητικά που αποδέικνύουν τα δηλωθέντα στην αίτηση στοιχεία τους, τεχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση : ΔΕΗ Α.Ε./ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, 7° χιλ. Πτολεμαΐδας - Κοζάνης, Τ.Θ. 21, Τ.Κ. 502 00 - ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ, υπόψη της αρμόδιας υπαλλήλου (τηλέφωνα επικοινωνίας 2463052308 - 52218).
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 14.07.2021 ημέρα Τετάρτη, μέχρι και 23.07.2021 Παρασκευή.

Πρόσκληση έκτακτου ανειδίκευτου προσωπικού στη Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ)

 

 

www.dikaiologitika.gr

 

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ