Βέροια – Δημοτικό Συμβούλιο: «Είναι γεγονός ότι κάποιους δεν τους συμπαθούμε»!!!! (βίντεο)

 


Με 18 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας.

Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε σε 3 ώρες, με τη συζήτηση στα προ ημερήσιας διάταξης θέματα να καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της διαδικασίας.

Επί της ουσίας δεν υπήρξε καμιά διαφοροποίηση ως προς το ύφος και τα «συνήθη» των συνεδριάσεων, με τις «απαραίτητες» λογομαχίες, την επίδειξη δύναμης και την απεραντολογία με κατάληξη το αλάθητο της αιρετής συνεργαζόμενης διοίκησης.

Το μόνο θέμα για το οποίο έγινε πολύς λόγος ήταν το 1ο και αφορούσε την «Έγκριση ή μη απευθείας αγοράς οικοπέδου της πόλης Βέροιας ως χώρος δημοτικού σχολείου στο Ο.Τ. 91 της πόλης Βέροιας»

Πρόκειται για το οικόπεδο και τα πρώην διδακτήρια Τσαλέρα στην οδό Μπότσαρη για τα οποία ο Δήμος προτίθεται να δαπανήσει ποσό 455.000 ευρώ για την αγορά τους.

Επί του θέματος διαφορετική άποψη είχε ο κ. Παυλίδης, υπογραμμίζοντας ότι ο τρόπος που εισάγεται το θέμα είναι πρόχειρος και ζήτησε την αναβολή του.

Η συνεργαζόμενη πλειοψηφία υπεραμύνθηκε της ορθότητας της επιλογής της και το θέμα οδηγήθηκε στην ψηφοφορία για την εγκυρότητα της οποία εγείρεται ζήτημα.

Στα άλλα θέματα προ ημερήσιας διάταξης και στα  της ημερήσιας, το μοτίβο ήταν ίδιο, με μικρά αποσπάσματα προς ικανοποίηση του τοπικού lifestyle”.

Στο τέλος της συζήτησης των προ ημερήσιας θεμάτων, ο δήμαρχος Βέροιας προεξόφλησε την πορεία των δημοτικών πραγμάτων, θεωρώντας ότι ο ίδιος είναι το μέλλον του τόπου. Ταυτόχρονα είπε ότι υπάρχουν κάποιοι (και κάποια επίθετα) τα οποία δεν συμπαθεί…

Όλη η συνεδρίαση μεταδόθηκε απ’ ευθείας από το Verianet

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας - απ' ευθείας μετάδοση 21/7/2021

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:


ΘΕΜΑ  1ο :  Έγκριση ή μη απευθείας αγοράς οικοπέδου της πόλης Βέροιας ως χώρος δημοτικού σχολείου στο Ο.Τ. 91 της πόλης Βέροιας
ΘΕΜΑ  2ο :  Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 188/2015 (Ορθή Επανάληψη) απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης του Κανονισμού Χρήσης Παραχωρούμενων Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Βέροιας.
ΘΕΜΑ  3ο :  Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (5η) προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2021.
ΘΕΜΑ  4ο :  Έγκριση ή μη απευθείας εκμίσθωσης τμήματος του υπ’ αριθ. 2367 αγροτεμαχίου της Κοινότητας Βέροιας
ΘΕΜΑ  5ο :  Έγκριση ή μη α) παράτασης της εκμίσθωσης αγροτεμαχίων του Δήμου Βέροιας και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου
ΘΕΜΑ  6ο :  Έγκριση ή μη επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού ποσού στον Φ.Σισμανίδη
ΘΕΜΑ  7ο :  Έγκριση ή μη τροποποίησης-συμπλήρωσης της υπ’ αριθ. 302/2016 απόφασης του Δ.Σ., περί επικύρωσης του Μητρώου Εθελοντών Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Βέροιας
ΘΕΜΑ  8ο :  Έγκριση ή μη προϋπολογισμού κληροδοτήματος Τσαρούχη έτους 2022
ΘΕΜΑ  9ο :  Έγκριση ή μη σχεδίου ενεργειών για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών για λόγους προστασίας από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές.
ΘΕΜΑ  10ο :  Έγκριση ή μη εισόδου-εξόδου σε εκτός σχεδίου γεωτεμάχιο του αγροκτήματος Βέροιας στην περιοχή Κρεββατά.
ΘΕΜΑ  11ο :  Έγκριση ή μη εισόδου-εξόδου σε εκτός σχεδίου γεωτεμάχιο του αγροκτήματος Πατρίδας.
ΘΕΜΑ  12ο :  Έγκριση ή μη εισόδου-εξόδου σε εκτός σχεδίου γεωτεμάχιο του αγροκτήματος Κουλούρας.
ΘΕΜΑ  13ο :  Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου μίνι ποδοσφαίρου (5Χ5) Μακροχωρίου Δήμου Βέροιας».
ΘΕΜΑ  14ο :  Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση Αγροτικών Δρόμων-ΑΜ.21/2018».
ΘΕΜΑ  15ο :  Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Ενδοδημοτική Οδοποιΐα Δημοτικής Ενότητας Βέροιας».
ΘΕΜΑ  16ο :  Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση οδών και κοινωφελών χώρων Δ.Ε Α.Π. Παύλου, Δ.Ε Βεργίνας, Δ.Ε Δοβράς και Δ.Ε Μακεδονίδος».
ΘΕΜΑ  17ο :  Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ολοκλήρωση Κατασκευής Ταμιευτήρα Οικισμού Χαράδρας Δήμου Βέροιας».
ΘΕΜΑ  18ο :  Έγκριση ή μη χορήγησης παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών στον Β.Χριστοφορίδη.

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ