ΑΣΕΠ -προκήρυξη 7Κ/2021 (ΚΕΠ): Μπαίνει 1 στους 413!!

 

Γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 7Κ/2021 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 28/12-5-2021 και 31/26-5-2021 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, εκατόν σαράντα τεσσάρων (144) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα ΚΕΠ των ΟΤΑ Α΄ Βαθμούυποβλήθηκαν  συνολικά 59.481 αιτήσεις.

Γεγονός που σημαίνει ότι ότι μπαίνει 1 στους 413!!!

Ειδικότερα, υποβλήθηκαν:

  • 25.900 αιτήσεις για την κάλυψη 59 θέσεων κατηγορίας Π.Ε. (μπαίνει 1 στους 439)
  • 11.817 αιτήσεις για την κάλυψη 32 θέσεων κατηγορίας Τ.Ε. (1 στους 369)
  • 21.764 αιτήσεις για την κάλυψη 53 θέσεων κατηγορίας Δ.Ε. (1 στους 410).

Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερους από έναν Κωδικούς Θέσεων του ιδίου Κλάδου ή και Κατηγορίας Εκπαίδευσης, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε  775.780 και αναλύεται ανά κλάδο ως εξής:

Πλήθος Προτιμήσεων ανά Ειδικότητα Κατηγορίας ΠΕ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

415.152

Πλήθος Προτιμήσεων ανά Ειδικότητα Κατηγορίας ΤΕ

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΛΗΘΟΣ

ΤΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

137.834

Πλήθος Προτιμήσεων ανά Ειδικότητα Κατηγορίας ΔΕ

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΛΗΘΟΣ

ΔΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

222.794

 

www.aftodioikisi.gr

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ