Την Δευτέρα 30 Αυγούστου θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

 

Την Δευτέρα 30 Αυγούστου και ώρα 20:00 θα  συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας, με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. 14η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 (σχετική απόφαση αριθμ. 282/2021 Οικονομικής Επιτροπής). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

2. Υποβολή έκθεσης εσόδων – εξόδων B΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2021 (Σχετική η αριθμ. 258/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

3. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου ως μέλη του Σχολικού Συμβουλίου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

4. Λήψη απόφασης για: Έγκριση δαπάνης για μετατόπιση παροχής ρεύματος στην Αλεξάνδρεια. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΙΕΡΕΜΙΑΣ)

5. Έγκριση ή μη της υπ΄αριθ. 52/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Α. με θέμα: «Λήψη απόφασης για την κατάρτιση και ψήφιση 1ης τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του προγράμματος ‘’Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ’’». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΤΑΥΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ)

6. Τροποποίηση των υπ΄αριθ. 392/2019 & 393/2019 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό μελών σε επιτροπές. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ