Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας (7/9/21)

 

Την Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 07:00-10:00 θα συνεδριάσει (δια περιφοράς), η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας, με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:


ΘΕΜΑ  1ο  Καθορισμός ειδικοτήτων επί εγκεκριμένων προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με συμβάσεις Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας 8 μηνών για το έτος 2021.
ΘΕΜΑ  2ο  Υποβολή στο Δ.Σ. της Έκθεσης Εσόδων-Εξόδων & Ισολογισμού του Δήμου Β΄ Τριμήνου 2021.
ΘΕΜΑ  3ο  Απαλλαγή ή μη Προέδρων Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Βέροιας για τη διαχείριση παγίας προκαταβολής 2020.
ΘΕΜΑ  4ο  Έγκριση ή μη χορήγησης Πάγιας Προκαταβολής σε Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου για το έτος 2021.
ΘΕΜΑ  5ο  Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών».
ΘΕΜΑ  6ο  Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για «Έξοδα τουριστικής προβολής-δράσεων του Δήμου Βέροιας» για την εκτέλεση της υπηρεσίας καταγραφής και σχεδιασμού δικτύου θεματικών διαδρομών στον Δήμο Βέροιας.
ΘΕΜΑ  7ο  Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για «Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων».
ΘΕΜΑ  8ο  Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για τη συνδιοργάνωση δράσης ευαισθητοποίησης με τον Σύλλογο Οικογενειών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία Ημαθίας (ΣΟΦΨΥ) στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας.
ΘΕΜΑ  9ο  Αποδοχή ή μη χρηματοδότησης του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης V «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας».
ΘΕΜΑ  10ο  Δέσμευση ή μη της Ο.Ε. για την κάλυψη της επιπλέον δαπάνης από ίδια έσοδα ή έσοδα από επενδυτικές δαπάνες Δήμων για την υλοποίηση του έργου «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Μακροχωρίου», εφόσον ενταχθεί προς χρηματοδότηση στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
ΘΕΜΑ  11ο  Έγκριση ή μη της αριθμ. 16/2021 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης «ΔΗ.Π.Ε.ΘΕ.» Βέροιας, περί έγκρισης ισολογισμού, οικονομικών καταστάσεων και έκθεσης διαχείρισης χρήσης 2020.
ΘΕΜΑ  12ο  Έγκριση ή μη υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του έργου «Αναβάθμιση σχολικού συγκροτήματος Δημοτικής Κοινότητας Αγίας Βαρβάρας Δήμου Βέροιας» από το «Ταμείο Αλληλεγγύης» του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
ΘΕΜΑ  13ο  Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχου του έργου «Βιοκλιματικό-Πολιτιστικό δίκτυο διαδρομών στην παλιά πόλη της Βέροιας».
ΘΕΜΑ  14ο  Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχου του έργου «Διαμόρφωση χώρου πρασίνου στο Ο.Τ. 701 στο Εργοχώρι Δήμου Βέροιας».
ΘΕΜΑ  15ο  Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχου του έργου «Εργασίες διαμόρφωσης του χώρου για την Δημιουργία Πράσινου Σημείου στον Δήμο Βέροιας».
ΘΕΜΑ  16ο  Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχου του έργου «Συντήρηση και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και κιγκλιδωμάτων οδών πόλης και Δ.Ε.».
ΘΕΜΑ  17ο  Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας».
ΘΕΜΑ  18ο  Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου του έργου «Ανακατασκευή Γηπέδου 5Χ5 στην οδό Άρεως».
ΘΕΜΑ  19ο  Έγκριση ή μη πρακτικού του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της μελέτης «Συμφωνία πλαίσιο 2ετούς διάρκειας για την εκπόνηση τοπογραφικών υπηρεσιών για τη διασφάλιση της Δημοτικής περιουσίας στο κτηματολόγιο».
ΘΕΜΑ  20ο  Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή κυκλικών κόμβων».
ΘΕΜΑ  21ο  Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή και συντήρηση στέγης, ψευδοροφών και χρωματισμών Δημ.Σχολείου Αγίας Βαρβάρας Δ.Ε. Βέροιας και συντήρηση αμφιθεάτρου 16ου Δημ.Σχολείου Βέροιας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)».
ΘΕΜΑ  22ο  Έγκριση ή μη 3ης παράτασης χρόνου εκτέλεσης εργασιών του έργου «Συντήρηση Αγροτικών Δρόμων (2019)».
ΘΕΜΑ  23ο  Έγκριση ή μη παράτασης χρόνου ισχύος προσφορών στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης της προμήθειας «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Βέροιας».
ΘΕΜΑ  24ο  Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε., 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και διάθεσης επί έλασσον και απροβλέπτων δαπανών του έργου «Συντήρηση Αγροτικών Δρόμων».
ΘΕΜΑ  25ο  Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και διάθεσης απροβλέπτων δαπανών του έργου «Αγροτική οδοποιία στο αγρόκτημα Τριλόφου Δήμου Βέροιας».
ΘΕΜΑ  26ο  Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε., 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και διάθεσης απροβλέπτων δαπανών του έργου «Ανακατασκευή Πλατείας Κουμαριάς».
ΘΕΜΑ  27ο  Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε., 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και διάθεσης απροβλέπτων δαπανών του έργου «Διαμόρφωση-Κατασκευή αθλητικών δαπέδων σε εκπαιδευτήρια του Δήμου Βέροιας».
ΘΕΜΑ  28ο  Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου καλαθοσφαίρισης Βίλα Βικέλα».
ΘΕΜΑ  29ο  Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση βλαβών σε τεχνικά Δ.Ε. Βεργίνας (2018)».
ΘΕΜΑ  30ο  Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου μίνι ποδοσφαίρου (5Χ5) Μακροχωρίου’ Δήμου Βέροιας».
ΘΕΜΑ  31ο  Έκδοση ή μη εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου για έκδοση πιστοποιητικών από το Κτηματολογικό Γραφείο Βέροιας.
ΘΕΜΑ  32ο  Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής από τον υπάλληλο του Δήμου Α.Κυρατζή.
ΘΕΜΑ  33ο  Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής από τον υπάλληλο του Δήμου Μ.Ιωαννίδη.
ΘΕΜΑ  34ο  Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος παγίας προκαταβολής από τον υπάλληλο του Δήμου Α.Σιδηρόπουλο.
ΘΕΜΑ  35ο  Απόδοση ή μη του τέλους Λαϊκής Αγοράς Βέροιας, Β΄ εξαμήνου έτους 2014, υπέρ της Π.Ε. Ημαθίας.
ΘΕΜΑ  36ο  Απόδοση ή μη του τέλους Λαϊκής Αγοράς Βέροιας υπέρ του Σωματείου Πωλητών Λαϊκών Αγορών Ν.Ημαθίας για τα έτη 2015, 2016, και 2017.
ΘΕΜΑ  37ο  Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων τελών άρδευσης του Κ.Αυγητίδη.
ΘΕΜΑ  38ο  Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων τελών άρδευσης της Ε.Ζίγρα.
ΘΕΜΑ  39ο  Εξουσιοδότηση ή μη εκπροσώπου του Δήμου Βέροιας στο Δ/κό Εφετείο Θεσσαλονίκης, κατά τη συζήτηση ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς από αγωγές α) Της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ Θ.ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΗ Ο.Ε.» (αρ.αγωγής ΑΓ62//2021) και β) Της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΣΕΡΚΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» (αρ.αγωγής ΑΓ61//2021).
ΘΕΜΑ  40ο  Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρων του Δήμου να παραστούν στο Μον.Πρωτοδικείο Βέροιας σε υποθέσεις κτηματολογίου, για τις οποίες δεν διεκδικεί δικαιώματα ο Δήμος Βέροιας.
ΘΕΜΑ  41ο  Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθμ. 41/2021 απόφασης Ειρηνοδικείου Βέροιας.
ΘΕΜΑ  42ο  Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθμ. 42/2021 απόφασης Ειρηνοδικείου Βέροιας.
ΘΕΜΑ  43ο  Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχημάτων του Δήμου.
ΘΕΜΑ  44ο  Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχήματος του Δήμου.
ΘΕΜΑ  45ο  Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχήματος του Δήμου.
ΘΕΜΑ  46ο  Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχήματος του Δήμου.
ΘΕΜΑ   47ο  Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχήματος του Δήμου.
ΘΕΜΑ  48ο  Έγκριση ή μη μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ