Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Βέροιας (22/9/21)

 

Την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 10:00-11:00 θα συνεδριάσει η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης (δια περιφοράς) με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 

Θέμα  1ο    Διατύπωση απόψεων επί Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο: «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Τροποποίησης – Ανανέωσης Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου, έκτασης 73.282,36 τ.μ. καθώς και συνοδών εγκαταστάσεων Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων και Θραύσης αδρανών υλικών, στη θέση «Ξυλάλογο» της περιοχής Ξηρολίβαδο Δ.Κ. Κουμαριάς, Δ.Ε Βέροιας, Δήμου Βέροιας, Π.Ε. Ημαθίας».

Θέμα  2ο    Διατύπωση απόψεων για χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου στα υπ’ αρίθ. 2316(τμήμα), 2320 (τμήμα), 2323 και 2325 εκτός σχεδίου γεωτεμάχια του αγροκτήματος Βέροιας, στα οποία θα ιδρυθεί κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος – συνεργείο αυτοκινήτων – αποθήκη με την επωνυμία «ΒΑΡΥΤΙΜΟΥ ΕΛΕΝΗ»

Θέμα  3ο    Διατύπωση απόψεων για χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου στα υπ’ αριθ. 860 και 861 εκτός σχεδίου γεωτεμάχια του αγροκτήματος Βέροιας, στα οποία θα αναγερθεί συγκρότημα ψυκτικών εγκαταστάσεων – διαλογητηρίων φρούτων με την επωνυμία «TASTYFRUIT»


Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα και ίδια ώρα,  οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία.


Ο  Πρόεδρος
Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ