Συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βέροιας (17/9/21)

 

Την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 13:30-14:30 θα συνεδριάσει (δια περιφοράς) η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βέροιας, με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 

Θέμα  1ο    Εισήγηση στο ΔΣ για την έγκριση ή μη εισόδου - εξόδου σε εκτός σχεδίου γεωτεμάχιο του αγροκτήματος Βέροιας, στο οποίο θα ιδρυθεί κέντρο αποθεραπείας και αποκατάστασης με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε»
Θέμα  2ο    Εισήγηση στο ΔΣ για την έγκριση ή μη εισόδου - εξόδου σε εκτός σχεδίου γεωτεμάχιο του αγροκτήματος Βέροιας, στο οποίο θα ιδρυθεί βιοτεχνία μεταποίησης χάρτου με την επωνυμία «ΜΠΟΥΤΖΙΩΝΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ»
Θέμα  3ο    Εισήγηση στο ΔΣ για την έγκριση ή μη εισόδου - εξόδου σε εκτός σχεδίου γεωτεμάχιο του αγροκτήματος Τριλόφου, στο οποίο θα ιδρυθεί κέντρο αποκατάστασης με την επωνυμία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.»
Θέμα  4ο    Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για διατήρηση ή μη θέσης κενωθέντος περιπτέρου.
Θέμα  5ο    Προσωρινή ή μη διακοπή λειτουργίας μουσικών οργάνων του Καρτασάκη Ιωάννη (“La Grance”, στην οδό Π. Ιωακείμ & Ιεραρχών).
Θέμα  6ο    Προσωρινή ή μη διακοπή λειτουργίας μουσικών οργάνων της Μιχαηλίδου Μαρίας(“HOUSE”, στην οδό Αριστοτέλους 45, Κ.Μακροχωρίου).

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ηλίας  Τσιφλίδης

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ