Καλλιτεχνικές δραστηριότητες ευαισθητοποίησης για τα θαλάσσια απορρίμματα στην προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού πάρκου Γαλλικού, Αξιού, Λουδία και Αλιάκμονα

 

Σεπτέμβριος - Νοέμβριος 2021 
 

Στα Δέλτα της προστατευόμενης περιοχής του Εθνικού Πάρκου Γαλλικού, Αξιού, Λουδία, Αλιάκμονα (ΓΑΛΑ) παρατηρούνται συγκεντρώσεις απορριμμάτων προέρχομενα από την ξηρά και από παρακείμενες θαλάσσιες οστρακο-καλλιέργειες και άλλες αλιευτικές δραστηριότητες. Το πρόβλημα εντείνεται ορισμένες περιόδους , καθώς παρατηρούνται μεγάλες αποθέσεις με πολλές αρνητικές επιπτώσεις στην προστατευόμενη περιοχή. Το δαιδαλώδες θεσμικό πλαίσιο , η έλλειψη ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των κατοίκων των παρακείμενων περιοχών , η διασυνοριακή ρύπανση, (φερτά υλικά των ποταμών, πολλαπλότητα των χρήσεως γης ανάντι των ποτάμιων συστημάτων) η αύξηση των απορριμμάτων (αστικά, βιομηχανικά, αγροτικά – από χερσαίες, παράκτιες κ.ά. καλλιέργειες) που μεταφέρονται συνήθως από τις ποτάμιες «λεωφόρους», συνιστούν το δίκτυο των προβλημάτων . Το πρόβλημα εντείνεται λόγω της κλιματικής αλλαγής καθώς εμφανίζονται πλημμυρικά φαινόμενα.
 

Η στρατηγική για τη διαχείριση απορριμμάτων και της πλαστικής ρύπανσης εκτιμούμε ότι θα ενισχυθεί από δραστηριότητες ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης (τυπικής και μη τυπικής) καθώς και με τη δημοσιοποίηση εθελοντικών δραστηριοτήτων που θα αποτελούν «καλές πρακτικές» μέσω της συνεργασίας Φορεών (Τοπική αυτοδιοίκηση, συνεταιρισμούς ψαράδων και αγροτών), κοινοτήτων, εθελοντών με την εμπλοκή παιδιών και νέων ενισχύοντας έτσι την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της οικογένειας και δια αυτής την τοπική κοινωνία. (180)
 

Για αυτό σχεδιάσαμε και ήδη αρχίσαμε να υλοποιούμε 4 δραστηριότητες με στόχο την «Ευαισθητοποίηση των ομάδων στόχων μέσα από την επαφή τους με το πρόβλημα των θαλάσσιων απορριμμάτων στην προστατευόμενη περιοχή ΓΑΛΑ». Οι ομάδες αυτές είναι: Πολίτες της ευρύτερης περιοχής: γυναίκες και άνδρες, νέοι και παιδιά - Ψαράδες, μυδοκαλλιεργητές, αγρότες – Καλλιτέχνες -Μαθητικές ομάδες - Εθελοντές καθαριότητας - Επισκέπτες εκδηλώσεων.
 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι:
Η δια ζώσης επαφή με το πρόβλημα και αναγνώριση του.
Η συλλογή, διαλογή και απομάκρυνση των απορριμμάτων.
Η «ανακάλυψη» της προέλευσης των.
Ο προβληματισμός για την ορθολογική διαχείριση λόγω των προβλημάτων που δημιουργούν.
Η επαναχρησιμοποίηση των με τη μορφή έργων τέχνης και κατασκευών.
Η παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού και δράσεις για διάχυση αποτελέσματος.

 

Δραστηριότητα 1
Α) Συλλογή απορριμμάτων και κατασκευές έργων τέχνης και μουσικών οργάνων από μαθητές και νέους/νέες σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς και καλλιτέχνες.
Β) Κατασκευή έργων τέχνης από πλαστικά απορρίμματα από καλλιτέχνες.

 

Δραστηριότητα 2
Συλλογή απορριμμάτων από εθελοντές, στην προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού πάρκου Γ.Α.Λ.Α Κωδικός: 120002 και η ταξινόμηση τους ανάλογα με την προέλευση τους σε εκδήλωση με αφορμή την πανευρωπαϊκή ημέρα πουλιών (5 Οκτωβρίου). Αξιοποίηση του Marine LitterWatch App. Συνεντεύξεις με ψαράδες μυδοκαλλιεργητές, αγρότες.

 

Δραστηριότητα 3
Οργάνωση εκθέσεων έργων τέχνης και μαθητικών κατασκευών. Σχεδιασμός και παραγωγή ενημερωτικού έντυπου υλικού σχετικά με τα απορρίμματα που καταλήγουν στη θάλασσα. Παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού.

 

Δραστηριότητα 4
Παραγωγή μουσικής και τραγουδιού από μουσικούς της περιοχής με θέμα τα θαλάσσια απορρίμματα και τον εθελοντισμό γυναικών και νέων. Αναπαραγωγή με τα μουσικά όργανα που έκαναν οι μαθητές.

 

Σε περίπτωση lockdown πολλές δράσεις θα πραγματοποιηθούν με τηλεσυναντήσεις.
 

Χάρης Κουρουζίδης

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ