Σύνδεσμος Πολιτικών Συνταξιούχων Ημαθίας: Αναβάλλεται η εκλογαπολογιστική Γενική Συνέλευση της 19ης και 26ης Σεπτεμβρίου

 

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου Πολιτικών Συνταξιούχων Ν. Ημαθίας βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να σας πληροφορήσει , ότι με την αριθ. 7/16-9-2021 πράξη του, αποφάσισε κατά πλειοψηφία (6 υπέρ, 1 λευκό), να αναβάλει επ’ αόριστο την εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση της 19ης και 26ης  Σεπτεμβρίου 2021, διότι με την αριθ. Δ1α Γ.Π. οικ 55400 πράξη νομοθετικού περιεχομένου, η οποία δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 4206/12-9-2021 ΚΥΑ, απαγορεύονται σε όλη την επικράτεια, λόγω έξαρσης του κορονοϊού COVID-19, πάσης φύσεως εκλογές αιρετών εκπροσώπων, οργάνων διοίκησης, καθώς και γενικές συνελεύσεις δια ζώσης, εφόσον τα εγγεγραμμένα μέλη υπερβαίνουν τα εκατόν πενήντα (150).
 
Έχουμε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουμε αρχαιρεσίες με ψηφιακά μέσα. Αυτό δεν είναι εφικτό διότι η συντριπτική πλειοψηφία των συνταξιούχων δεν έχει την ικανότητα να κάνει χρήση των ψηφιακών μέσων.
 
 
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ