Ενημέρωση για τα πορίσματα επανεκτίμησης ζημιών από παγετό στις καλλιέργειες της Δ.Ε. Ειρηνούπολης

 

Ο Δήμος Νάουσας γνωστοποιεί, σύμφωνα και με την ενημέρωση από τον ανταποκριτή του Ε.Λ.Γ.Α. της Δ.Ε. Ειρηνούπολης, ότι τα πορίσµατα επανεκτίμησης των ζηµιών από τον παγετό, που σημειώθηκε στις 17/03/2020 στις καλλιέργειες παραγωγών της περιοχής,  βρίσκονται στο Δημοτικό Κατάστημα  Ειρηνούπολης.

Τα πορίσµατα αυτά είναι στη διάθεση των ενδιαφεροµένων παραγωγών. 

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο τηλ 2332350632 (αρμόδιος υπάλληλος Κυριάκος Τηλκερίδης).

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ