Ανακοίνωση Επιμελητηρίου Ημαθίας προς εξαγωγικές, εμπορικές και μεταφορικές επιχειρήσεις πυρηνόκαρπων - Συγκέντρωση οικονομικών στοιχείων

 

Καλούνται οι εξαγωγικές και εμπορικές επιχειρήσεις του Νομού Ημαθίας που ασχολούνται με τα πυρηνόκαρπα (κεράσια-ροδάκινα-νεκταρίνια-βερύκοκα-δαμάσκινα), είτε ιδιωτικές είτε συνεταιριστικές - πλην κονσερβοποιείων, να μας καταθέσουν Υπεύθυνες Δηλώσεις σχετικά με τα παρακάτω οικονομικά στοιχεία για την χρήση του 2021.

 

Τα οικονομικά στοιχεία να είναι τα πραγματοποιηθέντα έως σήμερα, και μία πρόβλεψη μέχρι το τέλος του 2021.

Τα στοιχεία θα πρέπει να είναι για το διάστημα 1/1/2021-31/12/2021 (με την σχετική πρόβλεψη), και θα αφορούν τα ποσά του κωδικού 500 (πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών) του Ε3 και το άθροισμα των κωδικών 520,580 (κωδικοί εξόδων) του Ε3. Στις Υπεύθυνές Δηλώσεις να αναφέρονται η Επωνυμία  και το ΑΦΜ της Επιχείρησης.

 

Επίσης, καλούνται οι μεταφορικές επιχειρήσεις - αυτοκινητιστές που μετέφεραν πυρηνόκαρπα (κεράσια-ροδάκινα-νεκταρίνια-βερύκοκα-δαμάσκινα), είτε στο εσωτερικό της χώρας είτε προς το εξωτερικό καθ’ όλη τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος από Μάιο έως Αύγουστο του 2021, να καταθέσουν Υπεύθυνες Δηλώσεις όμοιες με τις παραπάνω.

 

Η συγκέντρωση των στοιχείων θα πρέπει να γίνει ΑΜΕΣΑ (έως 3/11/2021) προκειμένου να σταλούν στο Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με τη μεγάλη καταστροφή που υπέστησαν οι καλλιέργειες του Νομού και να ισχυροποιηθεί το αίτημα που προωθεί το Επιμελητήριο Ημαθίας για τυχόν αποζημιώσεις των κλάδων που πλήττονται.

Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις να σταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Επιμελητηρίου: chamimat@otenet.gr .

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με κ.Δαληγγάρο Βασίλειο στο τηλέφωνο 2331029774 support@icci.gr ή με τον Α’ Αντιπρόεδρο του Επιμελητηρίου κο Αποστολίδη Στέφανο στο τηλ 6945105091.

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ