Ψηφίσματα Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με το Πρόγραμμα Άθλησης για Όλους και τη Δ.Ε.Η. Α.Ε

 

Τα δύο ψηφίσματα του Δ.Σ Βέροιας σχετικά με την:

Α)απρόσκοπτη και ενισχυμένη εφαρμογή του Προγράμματος  Άθληση για Όλους

Β) εκχώρηση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της Δ.Ε.Η Α.Ε. στους ιδιώτες

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ’ αριθ. 15/15-11-2021 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας με την αρ. 263/2021 απόφασή του αποφάσισε ομόφωνα την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος:

ΨΗΦΙΣΜΑ

«Το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας εκφράζει την ανησυχία και τη δημόσια αντίθεσή του για την απόφαση διακοπής της χρηματοδότησης των προγραμμάτων Άθλησης για όλους (Π.Α.γ.Ο.), που χρόνια τώρα αποτελούν βασικό πυλώνα αθλητισμού στη χώρα μας. Ενός προγράμματος που ξεκίνησε από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού το έτος 1983.
Υπερασπίζεται την ανάγκη της συνεχούς απρόσκοπτης και ενισχυμένης εφαρμογής του Προγράμματος  Άθληση για Όλους και ζητά από το αρμόδιο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού όπως και από τη Γ.Γ.Α. να επανεξετάσει άμεσα το θέμα και να ακυρώσει  την  απόφαση που κοινοποιήθηκε στους Δήμους της χώρας, στην οποία αναφέρεται ότι δεν θα συμμετέχει οικονομικά την περίοδο 2021-2022 στα Προγράμματα Άθλησης για όλους (Π.Α.γ.Ο.) που χρόνια τώρα αποτελούν βασικό πυλώνα μαζικού αθλητισμού και προσφέρουν εργασία σε πτυχιούχους φυσικής αγωγής.
Στον Δήμο μας ειδικότερα λειτουργούσαν αρκετά τμήματα μαζικού αθλητισμού και τμήματα αθλητισμού ΑΜΕΑ, όπου αθλούνταν μεγάλος αριθμός δημοτών και απασχολούνταν ικανός αριθμός πτυχιούχων φυσικής αγωγής από την περιοχή μας. 
Κατόπιν τούτων το Δημοτικό Συμβούλιο εκφράζει με το παρόν ψήφισμα την αντίθεση, την ανησυχία του και διεκδικεί από τους αρμόδιους φορείς την επαναχρηματοδότηση των προγραμμάτων Π.Α.γ.Ο. και τη συνέχιση λειτουργίας τους σε όλους τους Δήμους της χώρας».    

 

ΨΗΦΙΣΜΑ


«Το Δημοτικό συμβούλιο εκφράζει την αντίθεσή του στην απόφαση της Κυβέρνησης να εκχωρήσει το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της Δ.Ε.Η Α.Ε. στους ιδιώτες, γιατί αυτό θα οδηγήσει σε τεράστια αύξηση των τιμολογίων, γεγονός που θα στερήσει τη δυνατότητα της χρήσης του αγαθού της ηλεκτρικής ενέργειας από νοικοκυριά και επιχειρήσεις και χάνεται έτσι ένα εργαλείο άσκησης κοινωνικής και αναπτυξιακής πολιτικής».    

 

 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ                           ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
ΣΟΥΜΕΛΙΔΗΣ                    ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ