Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας (1/12/21)

 

Την Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου και ώρα 09:00-10:00 θα συνεδριάσει δια περιφοράς μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας:

ΘΕΜΑ   1ο    Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 12ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2021.
ΘΕΜΑ    2ο    Αποδοχή ή μη αιτήματος της Γερμανικής Φιλοζωικής οργάνωσης Tierinsel–Umut Evi e.V για δωρεά προς τον Δήμο Βέροιας πέντε σπιτιών για ζώα μαζί με τον εξοπλισμό τους.
ΘΕΜΑ   3ο    Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για τις ανάγκες φιλοξενίας εθελοντών της Γερμανικής Φιλοζωικής οργάνωσης Tierinsel – Umut Evi e.V.
ΘΕΜΑ    4ο    Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού για «Προμήθεια και επισκευή ελαστικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου για το έτος 2022».
ΘΕΜΑ    5ο    Έκδοση ή μη εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου για «Μικροεπεκτάσεις δικτύου φωτισμού και μετατοπίσεις στύλων».
ΘΕΜΑ    6ο    Έκδοση ή μη εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου για «Μικροεπεκτάσεις δικτύου φωτισμού και μετατοπίσεις στύλων».
ΘΕΜΑ    7ο    Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος παγίας προκαταβολής από τον υπάλληλο του Δήμου Α.Σιδηρόπουλο.
ΘΕΜΑ    8ο    Διαγραφή ή μη προστίμου Κ.Ο.Κ. του Γ.Γιοβανόπουλου από Χρηματικό Κατάλογο παρελθόντος έτους.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ