ΕΙΒ: Ο βαρύς λογαριασμός του πολέμου για την ελληνική οικονομία

 

Στην Ελλάδα παρατηρείται η τρίτη μεγαλύτερη αρνητική επίπτωση στα χαμηλά εισοδήματα λόγω της ενεργειακής κρίσης, ύστερα από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, σύμφωνα με Έκθεση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (EIB) για τις επιπτώσεις του πολέμου στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Η ενεργειακή κρίση και ο πληθωρισμός λόγω πολέμου αυξάνουν κατά 2,5 ποσοστιαίες μονάδες το ποσοστό του πληθυσμού που βρίσκεται αντιμέτωπο με τον κίνδυνο της φτώχειας, Έτσι, η Ελλάδα πλησιάζει το ποσοστό του 30%, ακολουθώντας τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία που βρίσκονται γύρω στο 35%.

Στο χαμηλότερο 10% των εισοδημάτων η μείωση από τις επιπτώσεις του πολέμου υπολογίζεται σε 6%, όταν στο υψηλότερο 10%, η αντίστοιχη απώλεια κινείται γύρω στο 4%.

Επίσης, εντυπωσιακό είναι το συμπέρασμα ότι το εισόδημα πριν από την ενεργειακή κρίση για το υψηλότερο 10% έχει σχεδόν εξαφανιστεί από τις αυξημένες τιμές.

ΕΙΒ: Ο βαρύς λογαριασμός του πολέμου για την ελληνική οικονομία

Στις επιχειρήσεις, η ΕΙΒ προβλέπει σημαντική επιδείνωση στην κερδοφορία των ελληνικών επιχειρήσεων. Για την Ελλάδα προβλέπει αύξηση του ποσοστού των επιχειρήσεων με ζημίες στο 28%.

Όπως αναφέρει στην έκθεση, σε Αυστρία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Ρουμανία, Ισπανία και Πορτογαλία παρατηρείται η μεγαλύτερη αρνητική επίπτωση από την αύξηση των τιμών ενέργειας.

Οι Λιθουανία, Ουγγαρία, Τσεχία, Εσθονία και Λετονία πλήττονται κυρίως από τις εξαγωγές. Γενικά, σε επίπεδο Ευρώπης προβλέπει διπλασιασμό του ποσοστού των επιχειρήσεων (από 8% στο 15%).

υηρτγεφδ

Το ποσοστό των πτωχεύσεων στην Ευρώπη θα αυξηθεί από το 10% στο 17%. Κλάδοι των χημικών, φαρμακευτικών, μεταφορών, τροφίμων και αγροτικής παραγωγής αναμένεται να δεχθούν τις μεγαλύτερες πιέσεις στην Ευρώπη, κυρίως σε χώρες που βρίσκονται κοντά σε Ρωσία και Ουκρανία, όπως Ουγγαρία, Πολωνία, Λετονία και Λιθουανία. Ωστόσο, σε Ελλάδα, Ισπανία και Κροατία οι επιπτώσεις θα είναι μεγαλύτερες από το μέσο όρο στην Ευρώπη.

Οι ελληνικές τράπεζες εμφανίζουν την τέταρτη υψηλότερη έκθεση σε δάνεια προς κλάδους που δέχονται μεγάλες συνέπειες από την ενεργειακή κρίση.

Για τις ελληνικές τράπεζες, όπως και για εκείνες σε Ρουμανία, Βουλγαρία και Ολλανδία, το ποσοστό έκθεσης σε ευάλωτους κλάδους κινείται γύρω στο 40% του συνολικού χαρτοφυλακίου, ενώ σε άλλες χώρες, όπως Σουηδία, Μάλτα και Κύπρος, κοντά στο 30%. Παρ’ όλα, υπογραμμίζει η ΕΙΒ, όλες οι τράπεζες εμφανίζουν πολύ υψηλούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας.

τξηγτφδ

Επίσης, για τις τράπεζες αναφέρει ότι η αύξηση των τιμών ενέργειας και εμπορευμάτων μειώνουν το εισόδημα νοικοκυριών επιχειρήσεων ενώ η αυξημένη αβεβαιότητα από τον πόλεμο θα πλήξει την καταναλωτική εμπιστοσύνη. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του πιστωτικού κινδύνου για τις τράπεζες και να επηρεάσει την ποιότητα του ενεργητικού (κόκκινα δάνεια, επισφάλειες).

Η ανάπτυξη στην Ευρωζώνη το 2022 προβλέπεται κάτω από 3% έναντι 4% που είχε προβλέψει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία,

Τα δημόσια έσοδα προβλέπεται ότι θα διαμορφωθούν σε χαμηλότερα επίπεδα από αυτά που είχαν προβλεφθεί πριν από τον πόλεμο, ενώ οι δαπάνες θα αυξηθούν λόγω μεταναστευτικού, αύξησης των εξοπλιστικών προγραμμάτων και των προγραμμάτων στήριξης κατά της ενεργειακής κρίσης.

Σύμφωνα με την ΕΙΒ, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να προχωρήσουν σε αποφασιστικές κινήσεις στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα στις αγορές για περιορισμό της αβεβαιότητας και μείωσης του κινδύνου νέας ύφεσης.

 
www.capital.gr

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ