Συγκρότηση νέου προεδρείου του Δ.Σ. του ΣΕΠΕ Ημαθίας

 

Στις 16-6-2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, συνήλθε, στα γραφεία του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ημαθίας, το εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τους Μιχαηλίδου Σταυρούλα, Κελεπούρη Μιχαήλ, Διαμαντοπούλου Μαρία, Απιδοπούλου Σοφία, Κατάνα Περιστέρα, Γκόγκα Ελένη, Κοκοζίδου Άννα, Χατζησάββα Παναγιώτη, Παπαγγέλου Άγγελο, μετά από πρόσκληση της συμβούλου της πλειοψηφούσας παράταξης Μιχαηλίδου Σταυρούλας, με θέμα ημερήσιας διάταξης: «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου και εξουσιοδότηση ταμία για τραπεζικές συναλλαγές». Μετά από μυστική ψηφοφορία, προέκυψε το παρακάτω αποτέλεσμα:

 

Πρόεδρος: Μιχαηλίδου Σταυρούλα

Γεν. Γραμματέας: Απιδοπούλου Σοφία

Αντιπρόεδρος: Κοκοζίδου Άννα

Ταμίας: Παπαγγέλου Άγγελος

Μέλη: Κελεπούρης Μιχαήλ, Διαμαντοπούλου Μαρία, Κάτανα Περιστέρα, Γκόγκα Ελένη, Χατζησάββας Παναγιώτης.

 

Η διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου είναι από 16-6-2022 έως 16-6-2024.

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ               ΑΠΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ