ΑΣΕΠ: Νέοι διορισμοί με απολυτήριο Δημοτικού ή Γυμνασίου (φύλακες, κλητήρες κ.α.)

 

Η νέα μεγάλη προκήρυξη που αφορά τομέα της Παιδείας, θα περιλαμβάνει και θέσεις για μόνιμους διορισμούς φυλάκων, επιστατών και κλητήρων δηλαδή ειδικοτήτων που άπτονται τις κατηγορίες Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).
 
Το βασικό προσόν για το αν μπορεί ο ενδιαφερόμενος για διορισμό να κάνει αίτηση στην προκήρυξη είναι το Απολυτήριο Γυμνασίου (ή Δημοτικού για όσους έχουν αποφοιτήσει έως το 1980).
 
Επίσης μπορεί να είναι και Απολυτήριος Τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν.2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ή απολυτήριος τίτλος τριταξίου γυμνασίου ή Απολυτήριος Τίτλος Γυμνασίου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ή Ισοδύναμος Απολυτήριος Τίτλος Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν.δ. 580/1970 ή Πτυχίο Κατωτέρας Τεχνικής Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ Β.Δ. 3/1952, Ν.Δ.212/1969, Ν. 4504/1966 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
 
Όσοι ενδιαφέρονται για να προσληφθούν στο δημόσιο θα πρέπει να έχουν φτιάξει μητρώο ΑΣΕΠ ή να το έχουν επικαιροποιήσει ώστε να μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους σε κάποια προκήρυξη.
 
 
 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ