«Καμπάνες» έως 5.000 ευρώ για μη έκδοση αποδείξεων σε 15 κατηγορίες επαγγελμάτων

 

Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ για φοροδιαφυγή μπαίνουν επαγγελματικοί κλάδοι, στους οποίους υπάρχουν ενδείξεις για αύξηση των κρουσμάτων μη έκδοσης η ανακριβούς έκδοσης αποδείξεων για παροχή υπηρεσιών.
 
 
Πρόκειται, μεταξύ άλλων, για γιατρούς, οδοντίατρους, κλινικές και θεραπευτήρια, δικηγόρους, ξενοδοχεία , λογιστές, φυσιοθεραπευτές, ιδιωτικά σχολεία, φροντιστήρια, επιχειρήσεις εκμετάλλευσης τουριστικών λεωφορείων, υποθηκοφυλακεία, συμβολαιογραφεία και φαρμακεία.
 
Οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες σε περίπτωση που εντοπισθούν να μην «κόβουν» αποδείξεις θα κληθούν να πληρώσουν αυτοτελή πρόστιμα από 1.000 έως 5.000 ευρώ ανάλογα με την έκταση της φοροδιαφυγής αλλά λόγω της φύσης της δραστηριότητας τους δεν τιμωρούνται με αναστολής λειτουργία των επαγγελματικών τους εγκαταστάσεων για 48 ώρες όπως ισχύει για τις άλλες κατηγορίες επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών.
 
Αναλυτικότερα το ποινολόγιο προβλέπει τα εξής:
 
Σε συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών εφόσον από τον ίδιο επιτόπιο φορολογικό έλεγχο διαπιστώνεται η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση πλέον των 10 παραστατικών πώλησης, ή εφόσον η αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών για τα οποία δεν εκδόθηκε παραστατικό πώλησης ή αυτό εκδόθηκε ανακριβώς υπερβαίνει τα 500 ευρώ, επιβάλλεται ειδική χρηματική κύρωση από 1.000 έως 2.500 ευρώ.
Εάν, εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους από τη διαπίστωση των ως άνω παραβάσεων διαπιστωθεί εκ νέου η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον τριών παραστατικών πώλησης, ανεξαρτήτως αξίας αυτών, στην ίδια ή σε άλλη επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου, επιβάλλεται ειδική χρηματική κύρωση από 2.501 έως 5.000 ευρώ.
Σε κάθε επόμενη διαπίστωση εντός δύο ετών από τη διαπίστωσή τους σε οποιαδήποτε επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου, επιβάλλεται ειδική χρηματική κύρωση 5.000 ευρώ.
Τα παραπάνω πρόστιμα αντί της αναστολής λειτουργίας των επαγγελματικών εγκαταστάσεων επιβάλλονται στις ακόλουθες κατηγορίες επαγγελματιών:
 
Ιατρούς και οδοντίατρους όλων των ειδικοτήτων και εταιρείες που παρέχουν ιατρικές και οδοντιατρικές υπηρεσίες.
Φυσιοθεραπευτές και ασκούντες παραϊατρικά επαγγέλματα και εταιρείες που παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες.
Κλινικές ή θεραπευτήρια.
Οίκους ευγηρίας και λοιπά καταλύματα για άτομα που χρήζουν νοσοκομειακής ή άλλης φροντίδας ή κοινωνικής μέριμνας.
Εκπαιδευτήρια, σχολές, φροντιστήρια, εργαστήρια ελευθέρων σπουδών, παιδικούς-βρεφονηπιακούς σταθμούς και κάθε άλλης φύσης δραστηριότητες με χαρακτήρα διδακτικό ή επαγγελματικής κατάρτισης.
Ξενοδοχεία, ξενώνες, επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα – κατοικίες.
Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping).
Δικηγόρους και εταιρείες δικηγόρων.
Λογιστές, φοροτεχνικούς και εταιρείες που παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες.
Επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων, σκαφών και αεροσκαφών.
Γραφεία τελετών.
Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης τουριστικών λεωφορείων.
Άμισθους υποθηκοφύλακες, συμβολαιογράφους και συμβολαιογραφικές εταιρείες.
Φαρμακεία ανεξαρτήτως νομικής μορφής που εδρεύουν σε Δήμους ή σε κοινότητες Δήμων ή σε κοινότητες δημοτικών ενοτήτων Δήμων, με πληθυσμό μέχρι και 5.000 κατοίκους.
 
 
 
www.cnn.gr

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ