Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας (2/8/22)

 

Την Τρίτη 2 Αυγούστου 2022 και ώρα 19:00 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας, με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 

Θέμα  1   Έγκριση ή μη παραχώρησης κατά χρήση προς το Δήμο Ηρωικής Πόλεως Νάουσας του κτιρίου με ΑΒΚ 92 δημοσίου κτήματος Νάουσας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 200 του Ν. 3463/2006.
Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος.

Θέμα  2   Γνωμοδότηση ή μη για την μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων τμήματος της οδού Στ. Δραγούμη στην πόλη της Νάουσας.
Εισηγητής: Ο κ. Αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων και Πολεοδομίας.


Θέμα  3   10η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δ. Ηρωικής Πόλεως Νάουσας έτους 2022 (Ο.Υ.), κατόπιν εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Η κα Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

Θέμα  4   11η Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας έτους 2022 (Τεχνική Υπηρεσία), κατόπιν εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Ο κ. Αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων και Πολεοδομίας.

Θέμα  5   Αποδοχή Επιχορηγήσεων.
Εισηγητής: Η κα Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

Θέμα  6   Έγκριση ή μη, απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, για την κατανομή ποσού, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων, Β’ δόση 2022.
Εισηγητής: Ο κ. Αντιδήμαρχος Νεολαίας, Παιδείας, Υγείας και Αθλητισμού.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ