Βέροια: Σύμβαση για τις αμμοληψίες

512Σε ένα θέμα που ταλάνιζε για χρόνια το Δήμο Βέροιας και είχε γίνει αιτία να χάνονται σημαντικά έσοδα, έδωσε λύση την Πέμπτη 28η Μαΐου 2009 η Δήμαρχος Βέροιας κ. Χαρίκλεια Ουσουλτζόγλου Γεωργιάδη. Με την υπογραφή της σύμβασης για την εκμίσθωση του δικαιώματος αμμοληψίας στη θέση Μανίκι του δ.δ. Αγ. Βαρβάρας, που υπέγραψε με την Ανώνυμη Εταιρεία "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε.", αξιοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα περιουσιακά στοιχεία του Δήμου μας. "Παρά τις διαφωνίες και τους ισχυρισμούς μερίδας του Δημοτικού Συμβουλίου, ότι το θέμα δεν θα είχε αίσιο τέλος για γραφειοκρατικούς λόγους, έπειτα από δήθεν αδέξιους χειρισμούς της Δημοτικής αρχής και αφού δεν υποκύψαμε σε εκβιασμούς και συμφέροντα, ο Δήμος Βέροιας κατάφερε να ξεπεράσει τα προβλήματα τόσων ετών και να υπογράψει μια σύμβαση από την οποία εξασφαλίζει τα μέγιστα, σε μια σειρά από σημαντικά ζητήματα", είπε η Δήμαρχος μετά την υπογραφή της σύμβασης.
Τα κυριότερα από τα ζητήματα που κατοχυρώνονται είναι:
-. Η προστασία του περιβάλλοντος (από το χωρίς κανόνες και έλεγχο καθεστώς που υπήρχε μέχρι εχθές, με τις παράνομες αμμοληψίες). Η διασφάλιση της αποκατάστασης του περιβάλλοντος χώρου, με δενδροφυτεύσεις και ότι άλλες παρεμβάσεις προβλέπονται. 
-. Η  διασφάλιση των συμφερόντων του Δήμου και κατ΄ επέκταση των Δημοτών του.
-. Η εξασφάλιση των οικονομικών δεδομένων που απορρέουν από τη σύμβαση, προς όφελος των εσόδων του Δήμου.   
Η Δήμαρχος Βέροιας ικανοποιημένη από την εξέλιξη της όλης προσπάθειας δήλωσε πως, "ο Δήμος Βέροιας κόντρα σε κάθε αρνητική κριτική θα υπερασπίζεται και θα εξασφαλίζει με όλους τους νόμιμους τρόπους τα συμφέροντα των Δημοτών του με επιμονή". 


ΓΡΑΦΕΙΟ  ΤΥΠΟΥ


dhmotikosimboulioberoiasΜε οκτώ θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

ΘΕΜΑ
1ο :
Επίσημη υποδοχή αποστολής Βεροιέων αθλητών, προπονητών και συνοδών τους, στους 9ους Παγκόσμιους Χειμερινούς Αγώνες στο Αϊνταχο των Η.Π.Α.
ΘΕΜΑ
2ο :
Έγκριση ή μη απευθείας εκμίσθωσης του δικαιώματος αμμοληψίας στη θέση "Μανίκι" Τ.Δ. Αγ. Βαρβάρας.
ΘΕΜΑ
3ο :
Έγκριση ή μη τροποποίησης της αριθ. 520/2008 απόφασης Δ.Σ. περί σύναψης σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της "Αστικό Κ.Τ.Ε.Λ. Βέροιας Α.Ε." για την ανάθεση εκτέλεσης Συγκοινωνιακού Έργου.
ΘΕΜΑ
4ο :
Επί εισηγήσεως Τ.Σ. Καστανιάς για γνωμοδότηση Δ.Σ. κατά της απευθείας μίσθωσης και χορήγησης άδειας εκμετάλλευσης μαρμάρου στην εταιρεία "Μάρμαρα Βέροιας Α.Ε.".
ΘΕΜΑ
5ο :
Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας τοποθέτησης ενδεικτικών πινακίδων στην ΙΚΤΕΟ HELLAS.
ΘΕΜΑ
6ο :
Επί εισηγήσεως Δ.Ε. για τροποποίηση της αριθ. 374/2008 απόφασης Δ.Σ. περί καθορισμού συμβιβαστικά τιμής μονάδας αποζημίωσης προσκυρούμενης κοινόχρηστης δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία Δ. Τσαμπελάκη κ.λ.π.
ΘΕΜΑ
7ο :
Έγκριση ή μη σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου με εξειδικευμένους ιδιώτες.
ΘΕΜΑ
8ο :
Έγκριση ή μη τροποποίησης απόφασης Δ.Σ. για αντικατάσταση μελών Σχολικής Επιτροπής.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ