Για την απαγόρευση του καπνίσματος

324Το κάπνισμα αποτελεί σήμερα  την πρώτη αιτία νοσηρότητας παγκοσμίως. Σχετίζεται  άμεσα ή έμμεσα με μια σειρά από παθολογικές καταστάσεις, όπως ο καρκίνος στον πνεύμονα και σε άλλα όργανα, τα καρδιακά νοσήματα η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, η περιφερική αγγειακή νόσος, η εγκεφαλική αγγειακή νόσος, η  ελαττωματική εμβρυϊκή ανάπτυξη (σωματικά και νευρολογικά), το μειωμένο βάρος γέννησης κ.α.
Οι καπνοβιομηχανίες συνεχίζουν παρόλα αυτά να θέτουν τα κέρδη τους πάνω από την ανθρώπινη ζωή, την επέκταση  τους πάνω από την υγεία των επόμενων γενεών. Η κύρια  στρατηγική τους βασίζεται στον καθησυχασμό των καπνιστών  με την προσφορά μέσω των νέων προϊόντων τους, της ψευδαίσθησης της ασφάλειας. Η νέα παραλλαγή των εκστρατειών με τα "ελαφριά" (light), "μαλακά" (mild) και τα "χαμηλής περιεκτικότητας σε νικοτίνη" τσιγάρα προωθεί την πώληση των νέων προϊόντων μεταμφιεσμένων με υγιεινότερα  ονόματα ή πιο ελκυστικές συσκευασίες.
Είναι πλέον ότι από τα 650 εκατομμύρια περίπου ανθρώπων που καπνίζουν συστηματικά σήμερα, οι μισοί σχεδόν θα πεθάνουν εξαιτίας του καπνίσματος. Εξίσου ανησυχητικό, όπως επιβεβαιώνεται και από πρόσφατες επιστημονικές μελέτες, είναι το γεγονός ότι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, οι οποίοι δεν υπήρξαν ποτέ καπνιστές, πεθαίνουν κάθε χρόνο από ασθένειες που σχετίζονται με το παθητικό κάπνισμα.
Ο Π.Ο.Υ. έχοντας τα ανωτέρω, θέλει να επιστήσει την προσοχή του κοινού, καπνιστών και μη καπνιστών, στη σοβαρότητα του θέματος του παθητικού καπνίσματος. Για το λόγο αυτό παροτρύνει τα κράτη - μέλη στη λήψη δραστικών μέτρων για τον περιορισμό του καπνίσματος σε κλειστούς χώρους με το δεδομένο ότι η ανάγκη για καθαρό εσωτερικό περιβάλλον απαλλαγμένο από τον καπνό των τσιγάρων αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα.
Το παθητικό κάπνισμα στο οποίο εξαναγκάζονται όσοι βρίσκονται κοντά στους καπνιστές προκαλεί βλάβες στην υγεία τους. Ο περιβαλλοντικός καπνός του τσιγάρου κατατάσσεται στη Α΄ κατηγορία καρκινογόνων ουσιών, δηλ. θεωρείται ουσία που προκαλεί καρκίνο ανεξάρτητα της ποσότητας που προσλαμβάνει ο οργανισμός. Ειδικότερα έχει διαπιστωθεί ότι:
Όσοι συγκατοικούν και εργάζονται με καπνιστές εμφανίζουν συχνότερα προβλήματα από το αναπνευστικό σύστημα και από την καρδιά τους. Επίσης  σε αυτούς ο κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου είναι περισσότερο αυξημένος.
Τα μωρά, που γεννήθηκαν από μητέρες που κάπνιζαν συχνά είναι πρόωρα, έχουν λιγότερο βάρος κατά τη γέννηση, παρουσιάζουν προβλήματα ανάπτυξης των νοητικών λειτουργιών τους και εμφανίζουν μεγαλύτερη περιγεννητική θνησιμότητα. Τα βρέφη που αναπνέουν αέρα μολυσμένο με καπνό κινδυνεύουν περισσότερο από το σύνδρομο αιφνίδιου βρεφικού θανάτου και έχουν συχνότερα προβλήματα με το αναπνευστικό τους.
Η αλήθεια για τον καπνό μπορεί να δώσει τη δύναμη στους ανθρώπους να βελτιώσουν την προσωπική τους υγεία, καθώς και την υγεία των οικογενειών, των φίλων και άλλων μελών της κοινότητάς τους.
Από 1η Ιουλίου 2009 εφαρμόζεται η απαγόρευση του καπνίσματος, μεταξύ άλλων και σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των ΟΤΑ α' βαθμού, σύμφωνα με τις διατάξεις τις παραγράφου 1 του Ν 3730/2008 (ΦΕΚ 262/Α΄/23-12-2008) Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις.
Ως εξής:
Απαγόρευση χρήσης προϊόντων καπνού.
1. Εκτός από όσες απαγορευτικές ή περιοριστικές διατάξεις ισχύουν και εφαρμόζονται  ήδη, απαγορεύεται πλήρως, από 1ης Ιουλίου 2009, το κάπνισμα και η κατανάλωση προϊόντων καπνού στους ακόλουθους χώρους (α) σε όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, κλειστούς ή στεγασμένους, που χρησιμοποιούνται για την παροχή εργασίας, εξαιρουμένων των χώρων που ειδικά θα προβλεφθούν για τους καπνιστές από την κατά περίπτωση αρμόδια αρχή ή όργανο, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργείου  Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που θα εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, καθώς και των χώρων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή προϊόντων  καπνού, (β) σε όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ιδίως τα καταστήματα παρασκευής και προσφοράς φαγητών, ποτών, γλυκισμάτων, κάθε είδους παρασκευασμάτων γάλακτος, μικτών καταστημάτων και κέντρων διασκέδασης κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 5, 37, 38, 39, 40και 41 της υπ' αριθ. Α1/8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης (ΦΕΚ 526 Β΄ εξαιρουμένων των εξωτερικών τους χώρων, (γ) στους παντός είδους κλειστούς χώρους αναμονής, (δ) στα αεροδρόμια, (ε) στους σταθμούς μεταφορικών μέσων και επιβατικών σταθμών λιμένων, (στ) στα παντός είδους κυλικεία, (ζ) στα παντός τύπου μέσα μαζικής μεταφοράς συμπεριλαμβανομένων των επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων, με μετρητή (ταξί) και αγοραίων. Με απόφαση του Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύναται να υπάγονται και άλλοι  χώροι στην απαγόρευση του παρόντος άρθρου.
2. Μετά τη θέση σε ισχύ της προηγούμενης παραγράφου, στους κλειστούς ή στεγασμένους χώρους των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, δύνανται να διαμορφωθούν  χώροι καπνιζόντων που διαχωρίζονται από την υπόλοιπη αίθουσα και έχουν ειδικές εγκαταστάσεις εταιρισμού. Με απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής , που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εκδίδεται μετά από εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Προστασίας Ανηλίκων από τον Καπνό και Αλκοόλ  του άρθρου 5 παράγραφος 1του παρόντος εντός έξι (6) μηνών  την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την παροχή, από την αρμόδια διεύθυνση του οικείου δήμου, της άδειας διαμόρφωσης και λειτουργίας χώρου καπνιζόντων, καθώς και την ανάκλησης της.
3. Ειδικά τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος εμβαδού έως 70 τ.μ., της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, χαρακτηρίζονται με απόφαση του ιδιοκτήτη τους, που θα ενσωματώνονται στην άδεια λειτουργίας τους, ως καταστήματα αποκλειστικά για καπνίζοντες ή μη καπνίζοντες. Με νεότερη αίτηση του ιδιοκτήτη, δύναται να τροποποιηθεί, συμφωνά την κοινή νομοθεσία, ο χαρακτηρισμός αυτός.


ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ