Αλλάζουν όλα σε οικοδομή-Real Estate-Τσιμέντο παντού

Καταργούνται οι περιοχές αμιγούς κατοικίας. Τσιμεντοποίηση στο όνομα της "ανάπτυξης".

Μεγάλες αλλαγές επέρχονται στον χωροταξικό σχεδιασμό και στους παλιούς πολεοδομικούς κανονισμούς, με  το νομοσχέδιο για την χωροταξική μεταρρύθμιση που κατατέθηκε στη Βουλή από το υπουργείο Περιβάλλοντος. Οι χρήσεις γής αλλάζουν, καταργούνται οι περιοχές αμιγούς κατοικίας και δημιουργεί  νέες κατηγορίες. Οι χρήσεις γης θα καθορίζονται  από τα Τοπικά και Ειδικά Χωρικά Σχέδια, τα οποία θα αντικαταστήσουν τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια. Οπως υποστηρίζουν οι συντάκτες του νομοσχεδίου, επιδιώκεται να δοθεί η δυνατότητα ανάπτυξης συγκεκριμένων περιοχών και να εξυπηρετηθούν οι σύγχρονες ανάγκες των κατοίκων τους.

Το ν/σ θα συζητηθεί και θα ψηφισθεί με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, προκειμένου να ολοκληρωθούν εγκαίρως μνημονιακές δεσμεύσεις της χώρας.

Για αυτό το λόγο ο αναπληρωτής υπουργός ΠΕΚΑ Νίκος Ταγαράς απέσυρε από το κατατεθέν νομοσχέδιο τις διατάξεις για τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς και τις ιδιωτικές πολεοδομήσεις και κάθε άλλη διάταξη που δεν αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση.  Οι σχετικές ρυθμίσεις θα  επανεισαχθούν προς συζήτηση στη Βουλή ως ξεχωριστό νομοσχέδιο με την κανονική διαδικασία.

Οι αλλαγές που προωθούνται είναι:  

-Καταργείται το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και τα Ρυθμιστικά Σχέδια, ως επίπεδα σχεδιασμού, καθώς δημιουργούσαν συγκρούσεις και αλληλεπικαλύψεις με άλλα επίπεδα σχεδιασμού.

-Οι προβλέψεις των ρυθμιστικών σχεδίων ενσωματώνονται στον περιφερειακό σχεδιασμό.

-Τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια και τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια αποτελούν το κανονιστικό πλαίσιο σε τοπικό επίπεδο που ρυθμίζει όλες τις παραμέτρους χωρικής ανάπτυξης

Τι θα επιτρέπεται σε περιοχές κατοικίας

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, δημιουργούνται 18 κατηγορίες χρήσεων γης - διπλάσιες από αυτές που υπάρχουν σήμερα.

Στις περιοχές που διέπονται από ειδικά διατάγματα, βάσει των οποίων επιτρέπεται τώρα μόνο η κατοικία, θα επιτρέπονται χρήσεις οι οποίες προβλέπονται από την κατηγορία Πολεοδομικού Κέντρου.

Αυτή είναι η νέα κατηγορία Κ1, η οποία ουσιαστικά αντικαθιστά εκείνη της «αμιγούς κατοικίας».

Θα μπορούν να εγκατασταθούν εκθεσιακά κέντρα, τράπεζες, εστιατόρια, καφέ, μπαρ, κέντρα διασκέδασης, ξενοδοχεία και άλλες τουριστικές εγκαταστάσεις, χώροι στάθμευσης, πρατήρια καυσίμων, συνεργεία αυτοκινήτων, επαγγελματικά εργαστήρια κτλ. Χρήση κατοικίας Κ1 δεν θα μπορούν να έχουν ιδιοκτησίες που βρίσκονται πάνω σε πρωτεύουσες και δευτερεύουσες αρτηρίες, σε λεωφόρους και στο βασικό οδικό δίκτυο (π.χ. όσες βρίσκονται πάνω στη λεωφόρο Κηφισιάς).

Στις οικιστικές περιοχές με χαρακτήρα γειτονιάς προβλέπεται κατοικία σε ποσοστό τουλάχιστον 50% ανά κτίριο. Σε αυτές τις γειτονιές θα επιτρέπονται επίσης χρήσεις κοινωνικής πρόνοιας, βρεφονηπιακοί σταθμοί, οίκοι ευγηρίας, ορφανοτροφεία, γηροκομεία, ιδρύματα ατόμων με ειδικές ανάγκες, ιδρύματα χρόνιων πασχόντων, κοινωφελείς ξενώνες, άσυλα, κτίρια εκπαίδευσης (σχολεία, φροντιστήρια κ.ά.), αθλητικές εγκαταστάσεις, θρησκευτικοί χώροι, ιατρεία, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, εμπορικά καταστήματα κ.ά. Για τις συγκεκριμένες χρήσεις τίθενται περιορισμοί ως προς τη μέγιστη επιφάνεια ανά οικόπεδο, τη δυναμικότητα των μαθητών κτλ.

 

 Συντελεστές δόμησης

Για  τις οικιστικές περιοχές οι οποίες προτείνονται προς πολεοδόμηση με βάση τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια ή τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια, καθορίζονται εκ των προτέρων ανώτατα όρια συντελεστή δόμησης ως εξής:

- Στις περιοχές που προορίζονται για χρήση κύριας κατοικίας ανώτατος συντελεστής 0,8.
- Σε προοριζόμενες  για χρήση πολεοδομικού κέντρου ο συντελεστής δόμησης  1,2.
-  Σε προοριζόμενες για χρήση τουρισμού - αναψυχής ο συντελεστής δόμησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,6.
- Στις περιοχές που προορίζονται για χρήση παραθεριστικής (δεύτερης) κατοικίας ο ανώτατος συντελεστής δόμησης θα είναι 0,4.
- Σε προοριζόμενες για χρήσεις εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας ο συντελεστής δεν θα υπερβαίνει το 1,2.

 

www.sofokleousin.gr

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ