Προκήρυξη θέσεων εργασίας στον ΣΟΦΨΥ Ημαθίας

 

Ο Σύλλογος Οικογενειών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία (Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ.) Ημαθίας, στο πλαίσιο του έργου « Λειτουργία Κέντρου Υποστήριξης Ενηλίκων με ψυχικές διαταραχές στην πόλη της Βέροιας», με κωδικό ΟΠΣ 5032741, που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ενωση ( Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), με σκοπό την υλοποίηση δράσεων υποστήριξης για την   « Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ» στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, προκηρύσσει τις παρακάτω θέσεις:

  • Μία (1) θέση Ψυχιάτρου (Σύμβαση έργου)

  • Δύο (2) θέσεις Ψυχολόγων (Σύμβαση έργου)

  • Μία (1) θέση Κοινωνικού Λειτουργού (Ιδ. Σύμβαση μερικής απασχόλησης)

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να παραλαμβάνουν την αίτηση ενδιαφέροντος και πληροφορίες από τα Γραφεία του ΣΟΦΨΥ Ημαθίας, Ανοίξεως 120 στη Βέροια τις καθημερινές και από ώρες 10.00 – 12.00 και 17.00 έως 20.00 , κ. Ελευθερία Βενετσανάκου,  τηλ. 2331400426 και στην ιστοσελίδα www.sofpsi-ima.gr

 Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα καταθέτονται είτε αυτοπρόσωπα στα γραφεία, είτε ταχυδρομικά, είτε στο email    sofpsim@gmail.com και με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018. 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. ΗΜΑΘΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΛΙΑΓΚΑΣ

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ