Παιδικά ρούχα - Πακέτα Βάπτισης Papillonkids.gr

Βέροια: Ημερίδα με θέμα: Λογιστικές, φορολογικές, ασφαλιστικές και λοιπές υποχρεώσεις των αγροτών για το 2018 (9/1/19)

 

Ημερίδα με θέμα: Λογιστικές, φορολογικές, ασφαλιστικές και λοιπές υποχρεώσεις των αγροτών για το 2018 θα πραγματοποιηθεί στη Βέροια την Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 16:30 στο Εκκοκκιστήριο Ιδεών.
 

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ

Λογιστής - Φοροτεχνικός, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Συγγραφέας λογιστικών και φορολογικών βιβλίων, Πρόεδρος Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών – Μέλος της διαρκούς επιτροπής για την υποστήριξη της εφαρμογής και την αξιολόγηση του Ν. 4308/2014

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΦΟΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ορκωτός Λογιστής – Ελεγκτής, Μέλος της ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ, Συγγραφέας λογιστικών και φορολογικών βιβλίων

 

 • Αγρότες και Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

 • Υποχρεωτική Ένταξη στο «κανονικό καθεστώς» Φ.Π.Α

 • Εγγραφή στο ειδικό καθεστώς αγροτών του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000).

 • Έκπτωση Φ.Π.Α εξόδων - ΦΠΑ καυσίμων.

 • Δικαίωμα έκπτωσης και επιστροφής ΦΠΑ παγίων Αγροτικών Συνεταιρισμών, Οργανώσεων και Ομάδων Παραγωγών.

 • Πωλήσεις μέσω παραγγελιοδόχων (εμπόρων ή αγροτικών συνεταιρισμών)

 • Αγρότες και Φορολογία εισοδήματος

 • Προετοιμασία για τον προσδιορισμό του φορολογητέου αποτελέσματος του Αγρότη στην πράξη.

 • Αγροτικές επιδοτήσεις ( τρόπος φορολόγησης )

 • Επιστροφή Ε.Φ.Κ Πετρελαίου.

 • Έσοδα από διανομή «Πλεονάσματος» Συνεταιρισμού.

 • Πωλήσεις παγίων.

 • Ασφαλιστικές εισφορές του Αγρότη στον ΟΓΑ.

 • Αμοιβές εργατών με εργόσημο.

 • Δαπάνη αγοράς καυσίμων.

 • Ασφάλιση αγροτών σε ΟΓΑ / ΕΦΚΑ

 • Αγρότες ( Αυτοαπασχολούμενοι) .

 • Αυτοαπασχολούμενοι Αγρότες  που ταυτόχρονα εργάζονται ως εργάτες σε αγροτικές επιχειρήσεις ( όχι με την διαδικασία του εργοσήμου ) .

 • Αυτοαπασχολούμενοι Αγρότες  που ταυτόχρονα εργάζονται ως εργάτες σε αγροτικές επιχειρήσεις (με την διαδικασία του εργοσήμου).

 • Εργάτες σε αγροτικές επιχειρήσεις που υπόκεινται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. ( τέως ασφαλισμένοι στον Ο.Γ.Α. « Μισθωτοί - Ανειδίκευτοι Εργάτες ασφαλισμένοι στον τ. Ο.Γ.Α. και « μετακλητοί τρίτων χωρών»)

 • Εργάτες σε αγροτικές επιχειρήσεις που αμείβονται με το  σύστημα του « Εργοσήμου».

 • Ελεύθεροι επαγγελματίες και Υπάλληλοι με αγροτικά εισοδήματα  (Παράλληλη ασφάλιση ) .

 • Συνταξιούχοι που έχουν και αγροτικά εισοδήματα.

 • Υποχρεώσεις κατά την εξόφληση πωλήσεων αγροτικών προϊόντων (Ν. 4492/2017)

 • Ομάδες Παραγωγών

 • Φορολογικός έλεγχος

  • Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου

  • Διαδικασία φορολογικού ελέγχου

  • Διαδικαστικές παραβάσεις – Κυρώσεις

  • Εγκλήματα φοροδιαφυγής – Κυρώσεις

  • Τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής φόρων – τελών

  • Έκδοση και κοινοποίηση καταλογιστικών πράξεων

  • Ενδικοφανής προσφυγή


 •  

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ