Παιδικά ρούχα - Πακέτα Βάπτισης Papillonkids.gr

Το Δημογραφικό - Του Φώτη Κουτσουπιά

 

Το μέλλον ατενίζουν με αισιοδοξία, οι κοινωνίες εκείνες, που παρουσιάζουν έναν δυναμισμό, τόσο στην οικονομική τους ανάπτυξη, όσο και στην εσωτερική τους δομή, με προεξάρχοντα τον νεανικό ηλικιακό τους χαρακτήρα.

Αυτές οι ιδιότητες προσδίδουν στις κοινωνίες, μία ιδιαίτερη αναπτυξιακή διάσταση και έναν έντονα καινοτόμο, παραγωγικό ιστό που αντανακλά και την επιθυμία γιά κοινωνική άνοδο και επαγγελματική καταξίωση του νεώτερου και πολυπληθέστερου τμήματος της κοινωνίας.

Αντίθετα, καταδικασμένες σε υποβάθμιση και σε μακροχρόνια απαξία, είναι οι κοινωνίες, που δεν ανανεώνονται, που πάσχουν από υπογεννητικότητα, που το δυναμικότερο μέρος της γηράσκει, επιρρεάζοντας αρνητικά την εξέλιξη του ασφαλιστικού, την εκπαίδευση, τα εργασιακά, την γεωπολιτική στρατηγική, καθώς και το συνολικό αναπτυξιακό μοντέλο μιάς χώρας.

Το πρόβλημα είναι εξαιρετικά πολύπλοκο, πολυπαραγοντικό και επιρρεάζεται άμεσα από τις σημαντικές κοινωνικές, οικονομικές, τεχνολογικές και πολιτισμικές αλλαγές των τελευταίων δεκαετιών, και τις διάφορες πτυχές και προεκτάσεις τους.

Σύγχρονες κοινωνιολογικές προσεγγίσεις, δίνουν έμφαση στην ενίσχυση της οικογένειας, και την επιστροφή σε παρωχημένα οικογενειακά και κοινωνικά πρότυπα, μία επιστροφή που ενώ γιά τις σύγχρονες κοινωνίες άλλων χωρών παραμένει δύσκολη, έως ανέφικτη, γιά την ακόμα συμπαγή ελληνική κοινωνία, αποτελεί ίσως, μία από τις λύσεις στο πρόβλημα της υπογεννητικότητας, αρκεί να υποστηριχθεί από το κράτος με μία σωστά σχεδιασμένη οικονομική στήριξη και επαρκή προσφορά και πρόσβαση σε ανάλογες υποδομές.

Τρείς είναι οι άξονες γιά την στήριξη της οικογένειας και αύξηση της γονιμότητας.

1. Κοινωνική και οικονομική, ενεργητική προστασία των οικογενειών.

2. Εναρμόνιση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

3. Υποστήριξη της μητρότητας και ενός θετικού περιβάλλοντος γιά την οικογενειακή ζωή.

Ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης με την εμπεριστατωμένη αναφορά και ανάλυση στο θέμα της υπογεννητικότητας, παρουσίασε το πρόβλημα στην πραγματική του επικίνδυνη γιά την ομαλή πορεία της χώρας, διάσταση, και ανακοίνωσε μέτρα - κίνητρα, που αναφέρονται και στους τρείς άξονες γιά την στήριξη της οικογένειας και την αύξηση της γονιμότητας.

''Το δημογραφικό υπονομεύει το μέλλον της Ελλάδας'', δήλωσε ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Βουλή, μετά το ομόνυμο πόρισμα της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής.

«Αν οι ρυθμοί του δημογραφικού συνεχίσουν να προχωρούν με τα σημερινά δεδομένα, οι Έλληνες θα περιοριστούν στα 8,9 εκατ μέχρι το 2050 και 7,3 εκατ εως το 2080.
Το 1955 είχαμε στην χώρα μας 154.000 γεννήσεις. Στην μεταπολεμική Ελλάδα της φτώχειας και μόλις 54.0000 θανάτους».
Υπογράμμισε ότι «Σήμερα η Ελλάδα έχει από τους χειρότερους δείκτες γεννήσεων στο 1,6 αντί 2,1 που απαιτείται για να μην μειώνεται ο πληθυσμός. Παράλληλα υπάρχει φυγή των νέων στο εξωτερικό για αναζήτηση καλύτερων προοπτικών.

Δυστυχώς η σημερινή γενιά είναι η πρώτη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο που δεν ελπίζει ότι θα ζήσει καλύτερα από τους γονείς τους.
Αυτή η δημογραφική βόμβα απειλεί το σήμερα και το αύριο.

Συρρίκνωση οικονομίας, απώλεια κεφαλαίων για τις συντάξεις, κλυδωνισμός ασφαλιστικού και υπονόμευση όλης της οικονομίας. 
Χωρίς ανθρώπινο δυναμικό δεν υποστηρίζεται ούτε η κυριαρχία ούτε η ανάπτυξη ενός κράτους» συμπλήρωσε ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στο πλαίσιο αυτό ανακοίνωσε σχέδιο κατευθύνσεων γιά την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Μείωση βάρους για την απόκτηση παιδιού
στήριξη των εργαζόμενων γονέων, κυρίως των γυναικών
επιστροφή των νέων που έφυγαν από την Ελλάδα
αλληλεγγύη μέσω του δίκαιου ασφαλιστικού συστήματος

Έσωσε στην συνέχεια λεπτομερείς διευκρινίσεις για τις επί μέρους παροχές.

 

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ