Παιδικά ρούχα - Πακέτα Βάπτισης Papillonkids.gr

Βέροια: Η τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με αυτή τη σύνθεση – Don’t cry for me….Veria (βίντεο όλη η συνεδρίαση)

 

Με 31 τακτικά κι δύο έκτακτα θέματα, συνεδρίασε το απόγευμα της Τετάρτης 21 Αυγούστου το  Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας.

Η συνεδρίαση ήταν η τελευταία με αυτή τη σύνθεση του Σώματος καθώς από την 1η Σεπτεμβρίου αναλαμβάνουν καθήκοντα τα μέλη που εκλέχθηκαν στις εκλογές του Μαΐου.

Λόγω αυτού του γεγονότος, υπήρξαν χαρακτηριστικές τοποθετήσεις από μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου που δεν θα συμμετέχουν σε αυτό μετά την 1η Σεπτεμβρίου.

Πριν την συζήτηση των τακτικών θεμάτων έγινε συζήτηση επί των προ ημερήσιας διάταξης θεμάτων, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό.

 

Όλη η συνεδρίαση στα βίντεο:

Βέροια - Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου - προ ημερήσιας διάταξης θέματα 21/8/2019

 

Βέροια - Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου - τακτικά θέματα 21/8/2019

 

Τα τακτικά θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ  1ο :  Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (9η) προϋπολογισμού και ετησίου προγράμματος δράσης Δήμου Βέροιας, έτους 2019.
ΘΕΜΑ  2ο :  Επί εισήγησης της Ο.Ε. α) για την έκθεση Εσόδων-Εξόδων και Ισολογισμού του Δήμου για το χρονικό διάστημα από 1/1/2019 ως 30/6/2019 (Β΄ Τριμήνου 2019)
ΘΕΜΑ  3ο :  Έγκριση ή μη παράτασης της μίσθωσης για τη στέγαση του 10ου Νηπιαγωγείου Βέροιας.
ΘΕΜΑ  4ο :  Έγκριση ή μη παράτασης της μίσθωσης του κυλικείου του Δημαρχείου
ΘΕΜΑ  5ο :  Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων «Εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου, έκτασης 99.897,73 τ.μ. στη θέση «Στενά Τριποτάμου» της περιοχής Ξηρολίβαδο, Τ.Κ. Κουμαριάς, του Δήμου Βέροιας, Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»
ΘΕΜΑ  6ο :  Έγκριση ή μη α) αποδοχής όρων για την λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου
ΘΕΜΑ  7ο :  Έγκριση ή μη καθορισμού θέσης τοποθέτησης του αγάλματος «Κόρη της Βέροιας»
ΘΕΜΑ  8ο :  Έγκριση ή μη γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής γέφυρας Αφών Κούσιου»
ΘΕΜΑ  9ο :  Έγκριση ή μη γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας»
ΘΕΜΑ  10ο :  Έγκριση ή μη γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Απ.Παύλου»
ΘΕΜΑ  11ο : Έγκριση ή μη γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση βλαβών σε τεχνικά της Δ.Ε. Μακεδονίδος»
ΘΕΜΑ  12ο :  Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή τμήματος πεζοδρόμου εμπορικού κέντρου».
ΘΕΜΑ  13ο :  Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Φυτειάς»
ΘΕΜΑ  14ο :  Έγκριση ή μη παράτασης της συνολικής προθεσμίας και των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών περαίωσης του έργου «Αγροτική οδοποιία στο αγρόκτημα Αγίου Γεωργίου του Δήμου Βέροιας»
ΘΕΜΑ  15ο :  Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική διαμόρφωση νεκροταφείου Διαβατού»
ΘΕΜΑ  16ο :  Έγκριση ή μη α) 1ου Α.Π.Ε., β) 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και γ) διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Δοβρά»
ΘΕΜΑ  17ο :  Έγκριση ή μη α) 1ου Α.Π.Ε., β) 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και γ) διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίου στο κεντρικό δρόμο Σφηκιάς»
ΘΕΜΑ  18ο :  Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση έργου ανάπλασης»
ΘΕΜΑ  19ο :  Έγκριση ή μη διενέργειας διοικητικής παραλαβής για χρήση του αθλητικού δαπέδου στο 3ο-14 Δημοτικό Σχολείο Βέροιας.
ΘΕΜΑ  20ο :  Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Αποκατάσταση βλάβης δικτύου ΜΑΝ στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας»
ΘΕΜΑ  21ο :  Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Αποκατάσταση βλάβης οπτικής ίνας στο Μουσικό Σχολείο Βέροιας»
ΘΕΜΑ  22ο :  Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Ανανέωση και αναβάθμιση εφαρμογών λογισμικού «FEDRA» και «BETONexpress»
ΘΕΜΑ  23ο :  Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών του Τμήματος Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών
ΘΕΜΑ  24ο :  Έγκριση ή μη διοργάνωσης εκδηλώσεων μνήμης για τους τετρακόσιους εξήντα Εβραίου θύματα του Ολοκαυτώματος κατά την περίοδο 1943-1944
ΘΕΜΑ  25ο :  Έγκριση ή μη βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων».
ΘΕΜΑ  26ο :  Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή πλανοδίου εμπορίου στον Ν.Ταρασίδη
ΘΕΜΑ  27ο :  Επί αιτήματος της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας (Κ.Ν.Ε.) για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου
ΘΕΜΑ  28ο :  Επί αιτήματος του Κοι.Σ.Π.Ε. Ημαθίας «ΔΕΣΜΟΣ» για την παραχώρηση της χρήσης δημοτικού χώρου στην Τ.Κ. Βεργίνας
ΘΕΜΑ  29ο :  Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη δημότισσα
ΘΕΜΑ  30ο :  Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη δημότισσα
ΘΕΜΑ  31ο :  Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη δημότισσα

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ