Η βιομηχανία τροφίμων ΑΛΜΗ Α.Β.Ε.Ε. στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας ζητά απόφοιτο Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι. Οικονομικών σχολών για το τμήμα Λογιστηρίου – Εισαγωγών/Εξαγωγών

 

Η βιομηχανία τροφίμων ΑΛΜΗ Α.Β.Ε.Ε. στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας ζητά απόφοιτο Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι. Οικονομικών σχολών για το τμήμα Λογιστηρίου – Εισαγωγών/Εξαγωγών.

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Εμπειρία και προϋπηρεσία σε βιβλία Γ’ κατηγορίας

  • Εμπειρία σε εξαγωγές – εισαγωγές – εκτελωνισμούς

  • Άριστος χειρισμός Η/Υ

  • Γνώσεις προγράμματος μισθοδοσίας

  • Γνώσεις γενικής λογιστικής / εμπορικού

  • Γνώση λογιστικών προγραμμάτων (ERP)

  • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (γνώση γερμανικής γλώσσας θα εκτιμηθεί ως επιπρόσθετο προσόν)

  • Ηλικία έως 40 ετών

 

Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο email info@almifoods.gr ή στο fax 23330 27806 μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2019.

Μετά τη συγκέντρωση και πρώτη αξιολόγηση των βιογραφικών θα οριστούν συνεντεύξεις των ενδιαφερομένων.

 

(ΚΩΔ. ΑΓΓΕΛΙΑΣ 201911_1)

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ