Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας (12/2/20)

 


Την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου και ώρα 11:00 θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 

ΘΕΜΑ  1ο  Επί αιτήματος Γ.Δ. για διαγραφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού προνοιακού επιδόματος από χρηματικό κατάλογο του Δήμου Βέροιας.
ΘΕΜΑ  2ο  Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων» για κάλυψη ημερίδας και εκδήλωσης της Αντιδημαρχίας Παιδείας.
ΘΕΜΑ  3ο  Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για «Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων» για την προμήθεια σημαιών για το Δημαρχιακό Μέγαρο και τα κατά τόπους Δημοτικά Καταστήματα έτους 2020.
ΘΕΜΑ  4ο  Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων» για προμήθεια στεφανιών καταθέσεων έτους 2020.
ΘΕΜΑ  5ο  Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων» για τη διοργάνωση με την Κοινότητα Μακροχωρίου του αποκριάτικου εθίμου του Καρνάβαλου.
ΘΕΜΑ  6ο  Έγκριση ή μη της αριθμ. 1/2020 απόφασης του Ν.Π. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» επί του Απολογισμού της, έτους 2019.
ΘΕΜΑ  7ο  Έγκριση ή μη της αριθμ. 6/2020 απόφασης του Ν.Π. με την επωνυμία «Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός "Θεανώ Ζωγιοπούλου"», επί του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του, έτους 2020.
ΘΕΜΑ  8ο  Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχου του έργου «Αγροτική οδοποιία στο αγρόκτημα Τριλόφου Δήμου Βέροιας».
ΘΕΜΑ  9ο  Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχου του έργου «Αγροτική οδοποιία αγροκτημάτων Μακροχωρίου και Νέας Νικομήδειας Δήμου Βέροιας».
ΘΕΜΑ  10ο  Συγκρότηση ή μη Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, για το έτος 2020.
ΘΕΜΑ  11ο  Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε., 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και διάθεσης ή μη των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Απ.Παύλου».
ΘΕΜΑ  12ο  Έγκριση ή μη 3ου Α.Π.Ε., 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και διάθεσης ή μη των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας».
ΘΕΜΑ  13ο  Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης ή μη των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Ανακατασκευή τοιχίων επί των οδών Επικούρου και Λάρνακας».
ΘΕΜΑ  14ο  Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης ή μη των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Φυτειάς».
ΘΕΜΑ  15ο  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Σύνδεση εξωτερικού αγωγού αποχέτευσης Πανόραμα-Γιοτζαλίκια-Φλαμουριές με το δίκτυο της ΔΕΥΑΒ».
ΘΕΜΑ  16ο  Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαπλάτυνση οδού Πιερίων από οδό Μανδηλαρά έως οδό Απόλλωνος».
ΘΕΜΑ  17ο  Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Προσαρμογή χώρου και Δημιουργία γηπέδου Καλαθοσφαίρισης-Χειροσφαίρισης-Πετοσφαίρισης στο Μουσικό Σχολείο Βέροιας».
ΘΕΜΑ  18ο  Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Απ.Παύλου».
ΘΕΜΑ  19ο  Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αγροτική οδοποιία στο αγρόκτημα Μαυροδενδρίου-Μακροχωρίου του Δήμου Βέροιας».
ΘΕΜΑ  20ο  Έγκριση ή μη της 5ης παράτασης της 4ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας (με αναθεωρήσεις) χωρίς παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου «Αγροτική οδοποιΐα στο αγρόκτημα Αγίου Γεωργίου του Δήμου Βέροιας».
ΘΕΜΑ  21ο  Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμων Κ.Ο.Κ. της Ελ.Κουλ**** από βεβαιωτικούς καταλόγους παρελθόντων ετών και σύνταξης νέου χρηματικού καταλόγου.
ΘΕΜΑ  22ο  Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμων Κ.Ο.Κ. του Ευθ.Σερα**** από βεβαιωτικούς καταλόγους παρελθόντων ετών και σύνταξης νέου χρηματικού καταλόγου.
ΘΕΜΑ  23ο  Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθμ. 3/ΤΠ/2020 απόφασης του Πολ. Πρωτοδικείου Βέροιας.
ΘΕΜΑ  24ο  Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου για άσκηση αγωγής κατά Ν.Πίσιου για καταβολή αποζημίωσης υπέρ του Δήμου λόγω πρόκλησης ζημιών.
ΘΕΜΑ  25ο  Έκδοση ή μη εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου για «Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών».
ΘΕΜΑ  26ο  Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου διαχειριστή της παγίας προκαταβολής έτους 2019.
ΘΕΜΑ  27ο  Έγκριση ή μη χορήγησης Πάγιας Προκαταβολής για το έτος 2020 και ορισμός υπαλλήλου του Δήμου ως διαχειριστή της.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ