Παιδικά ρούχα - Πακέτα Βάπτισης Papillonkids.gr

2ο Δημοτικό Σχολείο Κολινδρού: 1η Διακρατική Δραστηριότητα Σχεδίου Σχολικών Συνεργασιών ERASMUS+ ΚΑ229

 

Στα πλαίσια του σχεδίου Σχολικών Συνεργασιών Erasmus+ ΚΑ229 με τίτλο: ««Intercultural  Bridges Extending to European Citizenship» που συμμετέχει για τα σχολικά έτη 2019-20 και 2020-21, το 2ο Δημοτικό Σχολείο Κολινδρού μαζί με σχολεία από την Τουρκία (συντονιστικό σχολείο), την Ιταλία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία και τη Βόρεια Μακεδονία, πραγματοποιήθηκε από 17 Φεβρουαρίου μέχρι και 21 Φεβρουαρίου 2020 στην πόλη Martina Franca  της Ιταλίας η 1η Διακρατική Δραστηριότητα. 

Στη δραστηριότητα συμμετείχαν 20 εκπαιδευτικοί από τα συνεργαζόμενα σχολεία οι οποίοι  υλοποίησαν τις δραστηριότητες που προέβλεπε το πρόγραμμα που ετοίμασε το σχολείο LICEO  STATALE TITO LIVIO

Το βασικό θέμα της 1ης Διακρατικής Δραστηριότητας ήταν η εκμάθηση και εφαρμογή της   μεθόδου CLIL στην εκπαίδευση  και πως αυτή μεθοδολογία λειτουργεί ως ερέθισμα για την διεύρυνση των πεποιθήσεων, το ενδιαφέρον και την αποδοχή της διαφορετικότητας και της πολυπολιτισμικότητας.

Η μέθοδος CLIL (Content and Language Integrated Learning – Συνδυασμένη Εκμάθηση Επιστημονικού Αντικειμένου και Ξένης Γλώσσας) είναι μια εκπαιδευτική προσέγγιση που πρωταγωνιστεί στην Ευρώπη και αφορά στην εκμάθηση διαφόρων σχολικών θεμάτων ή θεματικών ενοτήτων μέσω κάποιας ξένης γλώσσας.

Ο στόχος της μεθόδου CLIL είναι διπλός: αφενός η απόκτηση γνώσεων στο συγκεκριμένο μάθημα, θέμα ή γνωσιολογικό πεδίο και αφετέρου η βελτίωση και οικειοποίηση μιας ξένης γλώσσας.

 

Κατά  τη διάρκεια  της πρώτης διακρατικής συνάντησης πραγματοποιήθηκαν επίσης  επισκέψεις ιστορικού και πολιτιστικού χαρακτήρα σε διάφορες περιοχές της Νότιας  Ιταλίας (Τάραντα, Μαρτίνα Φράνκα, Ματέρα, Αλμπερομπέλο, κ.ά.). 

Το πρόγραμμα περιλάμβανε ακόμη επίσημη υποδοχή στο Δημαρχείο της Μαρτίνα  Φράνκα, καθώς και υποδοχή από τους  μαθητές και εκπαιδευτικούς στις εγκαταστάσεις του σχολείου LICEO  STATALE TITO LIVIO. 

Τα εταιρικά σχολεία παρουσίασαν τον τόπο και το σχολείο τους, αντάλλαξαν καλές πρακτικές, παρουσίασαν τα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών τους και προγραμμάτισαν τις επόμενες δράσεις του  σχεδίου. 

Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί επισκέφτηκαν τις αίθουσες διδασκαλίας όπου είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς και να παρακολουθήσουν τον τρόπο διδασκαλίας που εφαρμόζεται στα σχολεία της Ιταλίας, καθώς και τα μέσα και υλικά που χρησιμοποιούνται. 

Η 1η Διακρατική συνάντηση - δραστηριότητα στην Μαρτίνα  Φράνκα της Ιταλίας ήταν για όλους τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς μια πολύ σημαντική εμπειρία. Όλες οι δράσεις στόχευαν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις  για τη θεματική του σχεδίου, να αναπτύξουν οι συμμετέχοντες/χουσες εκπαιδευτικοί δεξιότητες συνεργασίας με διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες και να ασχοληθούν με νέες μεθοδολογικές προσεγγίσεις.    

 

Κολινδρός,  25 Φεβρουαρίου 2020  

Ο Διευθυντής 

Δημήτριος Χλεμές

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ