Παιδικά ρούχα - Πακέτα Βάπτισης Papillonkids.gr

ΑΣΕΠ: Εκδόθηκε η προκήρυξη 1Κ/2020 για 79 μόνιμες προσλήψεις

 

Ξεκινούν οι αιτήσεις για την πολυ-προκήρυξη του ΑΣΕΠ με αριθμό 1Κ/2020 που αφορά 79 μόνιμες προσλήψεις σε μια σειρά από φορείς του Δημοσίου, όπως ΕΛΣΤΑΤ, ΕΛΓΑ, ΟΠΕΚΑ και μια σειρά από φορείς υπουργείων.

 

 

Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης η προθεσμία αιτήσεων στο asep.gr, αρχίζει στις 23 Μαρτίου ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 7 Απριλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ

Ειδικότερα ή προκήρυξη του ΑΣΕΠ 1Κ/2020 προβλέπει προσλήψεις με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα εννέα (79) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στους παρακάτω φορείς:

Στον Αρδευτικό Οργανισμό Στυμφαλίας Ασωπού - Κορινθίας (Α.Ο.Σ.Α.Κ.) (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων), στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Αιγινήτειο Νοσοκομείο (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων), στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας - Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. (Υπουργείο Υγείας), στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής), στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού / Πεδίο Βολής Κρήτης (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας), στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), στις Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων (Υπουργείο Δικαιοσύνης), στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου (Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη), στην Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, στην Ιερά Μητρόπολη Αργολίδος, στην Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας και Κομοτηνής, στην Ιερά Μητρόπολη Σάμου και Ικαρίας, στην Ιερά Μητρόπολη Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων), στην Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης (Κ.Ο.Θ.) (Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού), στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων), στον Οργανισμό Λιμένος Βόλου Α.Ε. (Ο.Λ.Β. Α.Ε.), στον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. (Ο.Λ.Η. Α.Ε.), στον Οργανισμό Λιμένων Νομού Εύβοιας Α.Ε. (ΟΛΝΕ), στον Οργανισμό Λιμένος Πατρών Α.Ε. (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) (Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής), στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Ο.Π.Ε.Κ.Α. (Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων) και στις Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής (Υπουργείο Δικαιοσύνης).

 

Η κατανομή των ειδικοτήτων:

Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.),

τριάντα έξι (36) θέσεις. Κλάδων / Ειδικοτήτων: ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ, ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Η/Υ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ), ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ / ΕΙΔ. ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ, ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ, ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ.

Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), είκοσι δύο (22) θέσεις. Κλάδων / Ειδικοτήτων:

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΤΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ), ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΕ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.

Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), είκοσι (20) θέσεις. Κλάδων / Ειδικοτήτων:

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ, ΔΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ, ΔΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ, ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ-ΚΛΗΤΗΡΑΣ, ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ, ΔΕ ΤΑΜΙΑ - ΛΟΓΙΣΤΗ, ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ / ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ Μ.Ε., ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ/ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ Μ.Ε., ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ.

Δ΄ Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.), μία (1) θέση. Κλάδων / Ειδικοτήτων: ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ / ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ. Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική). Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα υποβληθούν σύμφωνα με τους όρους τη ς παρούσας προκήρυξης, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ αυτής.

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, όπως αυτά αναγράφονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ (ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ/ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ) της παρούσας, πρέπει: Ι. Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr).

Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα με τις ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ - ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ της παρούσας. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. Επειδή η επεξεργασία των αιτήσεων γίνεται μηχανογραφικά, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα οικεία τετραγωνίδια/πεδία των ηλεκτρονικών αιτήσεων, καθώς και τους κωδικούς, που αναφέρονται σε αντίστοιχα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες που απαιτούνται και διαθέτουν.

Αν οι υποψήφιοι δεν συμπληρώσουν τα τετραγωνίδια/πεδία αυτά ή τους κωδικούς ή αν συμπληρώσουν άλλα τετραγωνίδια ή κωδικούς, πλην εκείνων που αναφέρονται στα συγκεκριμένα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες ή αν τα αναφέρουν σε άλλα σημεία της ηλεκτρονικής αίτησης, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες.

Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης αρχίζει στις 23 Μαρτίου ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 7 Απριλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ.

Όλη η προκήρυξη εδω

 
 
www.dikaiologitika.gr
 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ