Παιδικά ρούχα - Πακέτα Βάπτισης Papillonkids.gr

Δια περιφοράς έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας (17/3/20)

 

Δια περιφοράς κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 18:00 με τέσσερα (4) θέματα στην ημερήσια διάταξη:


Θέμα  1
Έγκριση όρων δανείου ισοσκελισμού προϋπολογισμού σύμφωνα με το άρθρο 43 του Ν. 4325/15 (ΦΕΚ 47/11-05-15, τεύχος Α).

Αιτιολόγηση κατεπείγοντος: κατεπείγουσα ανάγκη για λόγους ανωτέρας βίας η μετέπειτα ψήφιση και έγκριση του Π/Υ του Δήμου ΗΠ Νάουσας έτους 2020, δυνάμει της κείμενης νομοθεσίας & της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11-03-2020, Τεύχος Α).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ

 

Θέμα  2
Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού με σύμβαση εργασίας έως 2 μήνες ΙΔΟΧ για κατεπείγουσες ανάγκες.

Αιτιολόγηση κατεπείγοντος: κατεπείγουσα ανάγκη για λόγους ανωτέρας βίας για λόγους διασφάλισης της υγιεινής δυνάμει του ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11-03-2020, Τεύχος Α).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων και Καθαριότητας.


Θέμα  3
Τροποποίηση σύμβασης – χρονική παράταση ισχύος.

Αιτιολόγηση κατεπείγοντος: επιτακτική λήψη απόφασης λόγω λήξης της υφιστάμενης στις 18/03/2020.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων και Καθαριότητας.


Θέμα  4
Αποδοχή ποσού  291.272,45 από  ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ.

Αιτιολόγηση κατεπείγοντος: επιτακτική & κατεπείγουσα ανάγκη λήψης της ως άνω για λόγους ύπαρξης σχετικής ρευστότητας στο Δήμο προκειμένου να αντιμετωπιστεί κάθε τρέχουσα ανάγκη.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ

 

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ