Το αντικίνητρο για μεγάλες μειώσεις ενοικίων!

 

Αντικίνητρα για ουσιαστικές μειώσεις ενοικίων των πληττόμενων επιχειρήσεων και εργαζόμενων, νομοθετεί το υπουργείο Οικονομικών καθώς διατηρείται «κλειδωμένη» η έκπτωση φόρου, που θα έχουν ως αντάλλαγμα οι ιδιοκτήτες των ακινήτων.

Πρόκειται για τις εθελοντικές μειώσεις των μισθωμάτων, για τις οποίες οι ιδιοκτήτες των ακινήτων, θα έχουν περιορισμένα οφέλη και θα έχουν κανένα λόγο να προβούν σε μεγάλες μειώσεις, αφού το φορολογικό όφελος θα είναι το ίδιο. Είτε κουρέψουν το ενοίκιο κατά 30% είτε κατά 50%, η έκπτωση φόρου που θα έχουν, θα είναι η ίδια, ενώ ποσοστιαία, όσο μεγαλύτερη είναι η μείωση του ενοικίου, τόσο του ποσοστό του οφέλους θα μειώνεται.

Είναι σαφές, ότι ο τρόπος υπολογισμού της φοροέκπτωσης, όπως την καθορίζει το ΥΠΟΙΚ, λειτουργεί ως αντικίνητρο για μειώσεις ενοικίων, πάνω από το 30%, σε πληττόμενους εργαζόμενους και επιχειρηματίες.

Ειδικότερα, σε ότι αφορά στο εθελοντικό «κούρεμα» των ενοικίων, με το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή, παρέχεται η δυνατότητα μειώσεων τουλάχιστον κατά 30% στα ποσά των καταβλητέων μηνιαίων ενοικίων των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020 στις ακόλουθες περιπτώσεις μισθώσεων:

  • Επαγγελματικές μισθώσεις εγκαταστάσεων σε επιχειρήσεις, οι οποίες εξακολουθούν να πλήττονται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού COVID-19. 
  • Μισθώσεις κύριας κατοικίας, σε κάθε μία από τις οποίες ενοικιαστής (μισθωτής) είναι εργαζόμενος ή σύζυγος εργαζομένου στις ανωτέρω "πληττόμενες" επιχειρήσεις, εφόσον έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας του, λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορονοϊού COVID-19.  
  • Μισθώσεις ακινήτων για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών τέκνου - εξαρτώμενου μέλους, το οποίο φοιτά σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του, εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόμενος σε πληττόμενη επιχείρηση και του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορονοϊού COVID-19.
  • Μισθώσεις κατοικίας σε ναυτικούς των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης εξακολουθεί να τελεί σε αναστολή. Η μείωση στην περίπτωση αυτή θα μπορεί να ισχύσει από τον Οκτώβριο.

Στους ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων που θα συμφωνούν με τους ενοικιαστές τους μείωση των ενοικίων τουλάχιστον κατά 30% θα αποκτούν δικαίωμα έκπτωσης φόρου 12% επί του αρχικού ποσού των ενοικίων, από τις τρέχουσες ή τις μελλοντικές φορολογικές οφειλές τους.

Παραδείγματα εθελοντικής μείωσης

  1. Αρχικό ύψος ενοικίου, ύψους 1.000 ευρώ. Συμφωνείται μείωση 30%, άρα ο ιδιοκτήτης θα εισπράττει τον μήνα 700 ευρώ και θα χάνει 300 ευρώ. Η Εφορία θα του χορηγήσει έκπτωση φόρου 12% επί του αρχικού ύψους του ενοικίου, ήτοι 120 ευρώ. Δηλαδή η τελική χασούρα του ιδιοκτήτη, ο οποίος μείωσε των ενοίκιο κατά 30% θα είναι, 300-120=180 ευρώ.
  2. Αρχικό ύψος ενοικίου, ύψους 1.000 ευρώ. Συμφωνείται μείωση 40%, άρα ο ιδιοκτήτης θα εισπράττει τον μήνα 600 ευρώ και θα χάνει 400 ευρώ. Η Εφορία θα του χορηγήσει έκπτωση φόρου 12% επί του αρχικού ύψους του ενοικίου, ήτοι 120 ευρώ. Έτσι, η απώλεια του ιδιοκτήτη θα είναι 280 ευρώ (400-120 ευρώ). Δηλαδή παρότι έκανε μεγαλύτερη μείωση στον ενοικιαστή, το όφελος από την εφορία θα είναι «παγωμένο» στα 120 ευρώ.
  3. Αρχικό ύψος ενοικίου, ύψους 1.000 ευρώ. Συμφωνείται μείωση 50%, άρα ο ιδιοκτήτης θα εισπράττει τον μήνα 500 ευρώ και θα χάνει 500 ευρώ. Η Εφορία θα του χορηγήσει έκπτωση φόρου 12% επί του αρχικού ύψους του ενοικίου, ήτοι 120 ευρώ. Έτσι, η απώλεια του ιδιοκτήτη θα είναι, 500-120=380 ευρώ.

 

 

www.sofokleousin.gr

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ