Συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Βέροιας (30/11/20)

 

Την Δευτέρα 30/11/20 και ώρα 12:00-13:00 θα συνεδριάσει δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βέροιας με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Θέμα  1ο  Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί της τροποποίησης της υπ’ αριθ. 188/2015 απόφασης του Δ.Σ. «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ».
Θέμα  2ο  Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο  επί των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την «Συγκοινωνιακή μελέτη εργοταξιακής σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια του έργου αντικατάστασης αμιαντοσωλήνων του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της πόλης της Βέροιας»

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ηλίας  Τσιφλίδης

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ