Ταμεία: Νέα διπλή παράταση για όλους τους εργοδότες και τους ελεύθερους επαγγελματίες

 

Διπλή παράταση αποφάσισε ο e-ΕΦΚΑ για όλους τους εργοδότες και τους ελεύθερους επαγγελματίες, προκειμένου να διευκολύνει την καταβολή των εισφορών τους για τον μήνα Οκτώβριο. 

Η πρώτη παράταση αφορά την υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων. Συγκεκριμένα, η διαδικασία αυτή πρέπει να ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου. Ωστόσο, σημειώνεται πως οι εισφορές για τον μήνα Οκτώβριο πρέπει να καταβληθούν κανονικά, δηλαδή έως τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου.

Η δεύτερη παράταση αφορά τις εισφορές όλων των μη μισθωτών, δηλαδή των ελευθέρων επαγγελματιών, των αυταπασχολούμενων και των αγροτών. Αυτές μπορούν να πληρωθούν έως τις 7 Δεκεμβρίου.

Τονίζεται πως οι παραπάνω παρατάσεις αφορούν όλους τους εργοδότες και όλους τους μη μισθωτούς και όχι μόνο τους πληττόμενους.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ, η παράταση στην υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) δίδεται, προκειμένου να παρασχεθεί στους εργοδότες ο απαιτούμενος χρόνος, για να προσαρμόσουν τα μηχανογραφικά συστήματα μισθοδοσίας στις αλλαγές που επήλθαν στη λειτουργία της ΑΠΔ, με χρόνο έναρξης τη μισθολογική περίοδο Οκτωβρίου 2020 (χρήση τριψήφιων τύπων αποδοχών, απεικόνιση ασφάλισης των απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και ΝΠΙΔ δικηγόρων με έμμισθη εντολή και των απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και στο δημόσιο τομέα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών).

Παραλληλα με την 4ήμερη παράταση πληρωμής των εισφορών των επαγγελματιών, από τον e- ΕΦΚΑ (καθώς η προθεσμία μεταφέρθηκε στις 7 Δεκεμβρίου αντί της 3ης Δεκεμβρίου), ξεκαθαρίζεται σε σχέση με όσους έχουν πιστωτικό υπόλοιπο μετά την εκκαθάριση των εισφορών για το έτος 2019, πως έχουν το δικαίωμα, μέχρι τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020, να δηλώσουν εάν επιθυμούν να συμψηφιστούν με μελλοντικές εισφορές τα πιστωτικά υπόλοιπα που προέκυψαν από την εκκαθάριση του 2019 ή να τους επιστραφούν τα αναλογούντα ποσά στον τραπεζικό λογαριασμό τους.

Εφόσον προβούν στην επιλογή του συμψηφισμού του πιστωτικού υπολοίπου τους με τις μελλοντικές εισφορές τους, θα κληθούν να καταβάλουν μόνο την όποια διαφορά υπάρχει μεταξύ του πιστωτικού υπολοίπου και της εισφοράς του Οκτωβρίου 2020, καθώς η πρόθεσή τους αυτή δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί στην έκδοση των ειδοποιητηρίων των εισφορών του Οκτωβρίου 2020, που αναρτήθηκαν στις 25 Νοεμβρίου 2020.

Σε περίπτωση που το πιστωτικό υπόλοιπό τους υπερβαίνει τη μηνιαία εισφορά και έχουν ήδη δηλώσει ή δηλώσουν, μέχρι 30 Νοεμβρίου 2020 ότι επιθυμούν τον συμψηφισμό, δεν χρειάζεται να πληρώσουν την εισφορά και τον επόμενο μήνα θα γίνει αυτόματα η εξόφληση.

Σε αντίθετη περίπτωση, όπου ο ασφαλισμένος δεν έχει δηλώσει ή δεν δηλώσει ότι επιθυμεί να τα συμψηφίσει, οφείλει να πληρώσει τις εισφορές του, δεδομένου ότι εντός του μηνός Δεκεμβρίου θα του επιστραφεί το σύνολο του πιστωτικού υπολοίπου στο λογαριασμό του.

 


www.capital.gr

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ