Νέα προκήρυξη για προσλήψεις 54 ατόμων στο υπουργείο Ασύλου

 

Ξεκινούν οι αιτήσεις τις επόμενες ημέρες για την πρόσληψη 54 νέων υπαλλήλων στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση εργασίας, από την ημερομηνία υπογραφής της μέχρι 12μηνες και όχι πέρα της 31/12/2021.

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι:

ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού (46 θέσεις)

ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού (8 θέσεις)

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 11 Ιανουαρίου 2021 ημέρα Δευτέρα.

Οι θέσεις που θα καλυφθούν ανά περιοχή και ειδικότητα, είναι οι εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΧΙΟΥ
*ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού (11 θέσεις)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΣΑΜΟΥ
*ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού (7 θέσεις)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
*ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού (12 θέσεις)
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΚΩ
*ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού (10 θέσεις)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΛΕΡΟΥ
*ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού (6 θέσεις)
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού (8 θέσεις)

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (asylum.sox@migration.gov.gr) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου, Λ. Θηβών 196-198, T.K. 18233 – Αγ. Ιωάννης Ρέντης – Νίκαια και απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού, υπόψη κας Ουρανίας Σουλτάνη, με την ένδειξη: «Για την ΣΟΧ1A/2020», (τηλ. επικοινωνίας: 213- 2128114).

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

www.aftodioikisi.gr

 

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ