Όλες οι αλλαγές σε ιδιωτική ασφάλιση και επαγγελματικά ταμεία

 

Σε "τροχιά" αλλαγών εισέρχεται και ο 2ος και 3ος πυλώνας ασφάλισης, δηλαδή ο χώρος των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) και των Ιδιωτικών Ασφαλιστικών Εταιρειών αντίστοιχα, παράλληλα με τις παρεμβάσεις στον 1ο πυλώνα, δηλαδή στη δημόσια ασφάλιση, μέσα από την προωθούμενη ίδρυση κεφαλαιοποιητικού ταμείου στην επικουρική ασφάλιση.

Στο ετήσιο σχέδιο δράσης του υπουργείου Εργασίας για το 2021 αποτυπώνονται τέσσερις παρεμβάσεις για φέτος, οι οποίες στόχο έχουν την ανάπτυξη των επαγγελματικών ταμείων και των ασφαλιστικών εταιρειών.

Η πρώτη και σημαντικότερη αλλαγή που σχεδιάζεται είναι η εναρμόνιση του φορολογικού "καθεστώτος" που ισχύει για παροχές των επαγγελματικών ταμείων με εκείνες των ιδιωτικών ασφαλιστικών, κάτι που θα σημαίνει -σύμφωνα με ένα σενάριο το οποίο εξετάζεται- την απαλλαγή φόρου στα "εφάπαξ" των ασφαλιστικών, όπως ισχύει για τα "εφάπαξ" των επαγγελματικών ταμείων.

Η δεύτερη είναι η δημιουργία μίας ενιαίας εποπτικής αρχής όχι μόνο για τα επαγγελματικά ταμεία, αλλά και για το κυοφορούμενο δημόσιο ταμείο επικουρικής ασφάλισης κεφαλαιοποιητικού χαρακτήρα.

Η τρίτη είναι η πλήρης εναρμόνιση της Ελλάδας σε σχέση με το "καθεστώς" του πανευρωπαϊκού συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Η τέταρτη είναι η έκδοση εφαρμοστικών υπουργικών αποφάσεων σε σχέση με την ενσωμάτωση της τελευταίας ευρωπαϊκής οδηγίας για τη λειτουργία των επαγγελματικών ταμείων στην Ελλάδα.

Οι παρεμβάσεις

Αναλυτικά, οι 4 βασικοί στόχοι που προβλέπονται στο ετήσιο σχέδιο δράσης της κυβέρνησης στον χώρο του 2ου (επαγγελματικά ταμεία) και 3ου πυλώνα (ασφαλιστικές εταιρείες) ασφάλισης:

1. Φορολογική εναρμόνιση ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης και ομαδικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών

Όπως αναφέρεται στο σχέδιο του υπουργείου Εργασίας, "ο γενικός στόχος είναι η εναρμόνιση της φορολογικής μεταχείρισης μεταξύ των συνταξιοδοτικών προϊόντων των πυλώνων 2 (σ.σ. επαγγελματικά ταμεία) και 3 (σ.σ. ασφαλιστικές εταιρείες), με παρόμοια χαρακτηριστικά, για την αποφυγή στρεβλώσεων στην ιδιωτική αγορά συνταξιοδότησης που επηρεάζουν την επιλογή "πελατών”, η οποία επί του παρόντος βασίζεται μόνο στα φορολογικά κίνητρα".

- Πληροφορίες του Capital.gr αναφέρουν ότι το σενάριο το οποίο βρίσκεται στο τραπέζι της κυβέρνησης είναι η κατάργηση της φορολογίας στις "εφάπαξ" παροχές των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών, όπως ακριβώς ήδη ισχύει και για τις "εφάπαξ" παροχές των επαγγελματικών ταμείων.

Με βάση το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, τα "εφάπαξ" που καταβάλλουν οι ιδιωτικές ασφαλιστικές επιβαρύνονται με φόρο 10%, εφόσον ανέρχονται μέχρι το επίπεδο των 40.000 ευρώ. Τα "εφάπαξ" άνω των 40.000 ευρώ επιβαρύνονται με φόρο 20%. Μάλιστα, όποιος πρόωρα ζητήσει το "εφάπαξ" του από την ασφαλιστική του επιβαρύνεται με φόρο 20% για "εφάπαξ" έως 40.000 ευρώ και 40% για "εφάπαξ" πάνω από 40.000 ευρώ.

Το φορολογικό "καθεστώς" αυτό εξετάζεται να καταργηθεί και, σε αυτή την περίπτωση, δεν θα επιβάλλεται κανένας φόρος επί των "εφάπαξ".

Σημειώνεται πως, όσον αφορά τις συντάξεις που παρέχουν τα επαγγελματικά ταμεία και οι ιδιωτικές ασφαλιστικές, ισχύει το ίδιο "καθεστώς", δηλαδή φορολογούνται με βάση την κλίμακα.

Ωστόσο, από πλευράς κύκλων των επαγγελματικών ταμείων, με τους οποίους ήρθε σε επαφή το Capital.gr, εκφράζονται ενστάσεις σε σχέση με το ενδεχόμενο απαλλαγής φορολογίας των "εφάπαξ" των ιδιωτικών ασφαλιστικών (όπως ισχύει και για τα επαγγελματικά ταμεία), καθώς διαφωνούν με την άποψη σύμφωνα με την οποία "same risks, same rules".

Και αυτό γιατί υποστηρίζουν πως δεν αναλαμβάνονται οι ίδιοι κίνδυνοι από τα επαγγελματικά ταμεία και τις ασφαλιστικές, και έτσι δεν πρέπει να ισχύουν και οι ίδιοι κανόνες για όλους, και ειδικά οι φορολογικοί. Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν πως τα επαγγελματικά ταμεία είναι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, σε αντίθεση με τις ασφαλιστικές, που είναι μετοχικές εταιρείες.

2. Δημιουργία ενός ισχυρού ρυθμιστικού και εποπτικού πλαισίου για τα Ιδρύματα Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών.

Αντικείμενο της δράσης αυτής αποτελεί η συνολική μεταρρύθμιση του ρυθμιστικού και εποπτικού πλαισίου των Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (σ.σ. επαγγελματικά ταμεία), προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των δικαιωμάτων των μελών και των δικαιούχων και να διασφαλιστεί και να προωθηθεί η ανάπτυξη του 2ου πυλώνα ασφάλισης. Επιπλέον, οι μεταρρυθμίσεις στο σύστημα εποπτείας θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στη συνολική εποπτεία του νέου συστήματος επικουρικών συντάξεων.

- Στελέχη της αγοράς εξηγούν στο Capital.gr πως εκείνο το οποίο εξετάζεται είναι η διαμόρφωση μίας και μόνο εποπτικής αρχής, και μάλιστα όχι μόνο για τα επαγγελματικά ταμεία, αλλά και για το νέο δημόσιο ταμείο επικουρικής ασφάλισης, το οποίο θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία από το 2022.

3. Κανονισμός για το Πανευρωπαϊκό Συνταξιοδοτικό Προϊόν

Η δράση, σύμφωνα με το σχέδιο της κυβέρνησης, αφορά την επεξεργασία των εφαρμοστικών διατάξεων που προκύπτουν από τον Κανονισμό 2019/1238 για τη θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (PEPP).

Η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων συμμετέχει ήδη ενεργά στην Ομάδα Εργασίας που είναι αρμόδια για την επεξεργασία των διατάξεων, υπό την επίβλεψη του υπουργείου Οικονομικών.

- Πηγές του Capital.gr από αρμόδιους κύκλους αναφέρουν πως, μεταξύ άλλων, ζητούμενη είναι η απρόσκοπτη διασφάλιση της δυνατότητας της "μεταφοράς" του "ατομικού" συνταξιοδοτικού "κουμπαρά" κάθε Έλληνα ασφαλισμένου σε ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης, σε περίπτωση μετανάστευσής του για επαγγελματικούς λόγους.

4. Έκδοση εφαρμοστικών κανονιστικών πράξεων του ν. 4680/2020

Προβλέπεται έκδοση υπουργικών αποφάσεων σε σχέση με την ψηφισθείσα, από πέρσι, Οδηγία (Ε.Ε.) 2016/2341 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2016 για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (ΙΕΣΠ).

- Πληροφορίες του Capital.gr αναφέρουν πως προβλέπεται η έκδοση συνολικά 14 υπουργικών αποφάσεων, εκ των οποίων έχει εκδοθεί 1 και μένουν άλλες 13.

 

www.capital.gr

 

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ