Ανακοίνωση προς τους Παραγωγούς και Επαγγελματίες που συμμετέχουν στις Λαϊκές Αγορές του Δήμου Αλεξάνδρειας

 

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.:36587(Φ.Ε.Κ.2476/τ.Β’/10-06-2021) ΚΥΑ ισχύουν τα κάτωθι:

α) Από την Τρίτη 15-06-2021 έως την Δευτέρα 21-06-2021 και ώρα 6:00, επιτρέπεται η συμμετοχή στις Λαϊκές Αγορές Μελίκης και Αλεξάνδρειας των πωλητών (παραγωγών και επαγγελματιών), που δραστηριοποιούνται σε αυτές, με την τήρηση της απόσταση του ενός (1) μέτρου εκατέρωθεν των πάγκων πώλησης.

β) Απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων.

γ) Πραγματοποίηση αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self- test) τουλάχιστον μία (1) φορά την εβδομάδα για πωλητές και εργαζόμενους στην αγορά.

Η τοποθέτηση των πωλητών (παραγωγών και επαγγελματιών), θα γίνει στις θέσεις που έχουν υποδειχθεί από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο .

 

(ΜεΔ)
Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ