Δήμος Νάουσας: Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2021-2022

 

Στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 38 ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων προχωρά ο Δήμος Η.Π. Νάουσας (στον επισυναπτόμενο πίνακα που ακολουθεί, αναφέρονται οι θέσεις που προκηρύσσονται).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 5 εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος ήτοι από 12/08/2021 έως 18/08/2021.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση sxol.katharistries@naoussa.gr 

Περισσότερες πληροφορίες για την διαδικασία των προσλήψεων αναφέρονται στην ανακοίνωση που έχει αναρτηθεί στον χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Νάουσας, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Νάουσας, στην διεύθυνση www.naoussa.gr 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα 

Αριθμός

ατόμων

Χρόνος απασχόλησης

Δήμος 

Δημ. Βλάχου 30

ΥΕ Καθαριστές-στριες σχολικών μονάδων

Μερικής απασχόλησης

Πλήρους απασχόλησης

Διδακτικό έτος  2021-2022

18

20

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ