Συνάντηση με το DRC για την υποστήριξη γυναικών προσφύγων

 

Το επιστημονικό προσωπικό του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών  Δήμου Βέροιας συναντήθηκε πρόσφατα με μέλη του Δανικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες (DRC) στην Ελλάδα στο χώρο του Συμβουλευτικού Κέντρου στο πλαίσιο έναρξης συνεργασίας για την υποστήριξη γυναικών προσφύγων.

Σκοπός της συνάντησης εκτός από την δικτύωση και  τη συνεργασία των φορέων , ήταν και η ευαισθητοποίηση των εργαζομένων σε θέματα που αφορούν τη διαχείριση περιστατικών έμφυλης βίας στον προσφυγικό πληθυσμό  και την παραπομπή αυτών τόσο στο Συμβουλευτικό Κέντρο όσο και στις λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες.

Οι δύο φορείς προγραμματίζουν μια σειρά δράσεων προς τις γυναίκες προσφύγισσες που διαμένουν στη δομή φιλοξενίας προσφύγων Αγ. Βαρβάρας Βέροιας με απώτερο στόχο την ενημέρωση, ενδυνάμωση και ευαισθητοποίηση των γυναικών πάνω σε θέματα ισότητας, δικαιωμάτων και διακρίσεων.

Αναγνωρίζοντας ότι κατά την ενασχόληση του επιστημονικού προσωπικού με τις γυναίκες προσφύγισσες πρέπει να λαμβάνονται υπ όψιν διαπολιτισμικά και δεοντολογικά ζητήματα, το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Βέροιας θα βρίσκεται σε επαφή με το DRC  δεδομένης της εμπειρίας της οργάνωσης πάνω σε  θέματα διαπολιτισμικότητας.
Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας (2014 -2020). Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ