Ξεκινούν έλεγχοι για αποζημιώσεις ενοικίων Covid

 

Σφίγγει ο κλοιός για τους ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι, αν και έλαβαν προκαταβολικά την κρατική αποζημίωση για τα κουρεμένα ή μηδενικά ενοίκια, δεν υπέβαλαν ποτέ τη δήλωση COVID και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Ταυτόχρονα πολλοί άλλαξαν τα στοιχεία των μισθώσεων για να πάρουν μεγαλύτερη αποζημίωση, ενώ δεν είναι λίγοι και αυτοί που δήλωσαν ελλιπή δικαιολογητικά. Όλοι οι ανωτέρω θα κληθούν σύμφωνα με τις οδηγίες που απέστειλε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ στις εφορίες να επιστρέψουν τα ποσά που έλαβαν.

Συγκεκριμένα με απόφαση της η ΑΑΔΕ καθορίζει τη διαδικασία αναζήτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών αποζημίωσης των εκμισθωτών, για τα μισθώματα μηνών Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου και Ιουλίου 2021.

Ηδη όλες οι εφορίες έχουν λάβει:

-αναλυτική κατάσταση, ανά Α.Φ.Μ., των δικαιούχων εκμισθωτών/υπεκμισθωτών που εισέπραξαν την αποζημίωση, ξεχωριστά για κάθε ένα από τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάϊο, Ιούνιο και Ιούλιο και δεν υπέβαλαν "Δήλωση Covid" εντός της προθεσμίας. Οι εφορίες θα πρέπει να προχωρήσουν στην ανάκτηση του ποσού, Παράλληλα, όσοι υπέβαλλαν "Δήλωση Covid" από την εκκαθάριση της οποίας προκύπτει ποσό αποζημίωσης μικρότερο της καταβληθείσας προκαταβολής θα πρέπει να επιστρέψουν το υπερβάλλον ποσό.

-συγκεντρωτική κατάσταση, ανά Α.Φ.Μ.,  όλων των ιδιοκτητών με το συνολικό ποσό που θα πρέπει να επιστραφεί. Οι καταστάσεις, όπως τονίζονται στις οδηγίες της φορολογικής διοίκησης, είναι σε ηλεκτρονική μορφή και περιλαμβάνουν τα πλήρη στοιχεία των υπόχρεων επιστροφής (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, επωνυμία, διεύθυνση κατοικίας/έδρας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος) .

- Οι εφορίες μετά την επεξεργασία των στοιχείων θα πρέπει να εκδώσουν καταλογιστικές πράξεις και να αποσταλούν σε όλους τους ιδιοκτήτες που πρέπει να επιστρέψουν τα σχετικά ποσά. Μάλιστα στην περίπτωση που οι ιδιοκτήτες καθυστερήσουν να επιστρέψουν τα ποσά θα επιβαρύνονται επιπλέον με τόκους εκπρόθεσμης καταβολής

Αντίστοιχη θα είναι η διαδικασία για την αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών για Επιστρεπτέα. Σύμφωνα με πληροφορίες τις προσεχείς μέρες θα ξεκινήσουν εκτεταμένες διασταυρώσεις στα στοιχεία που δήλωσαν οι δικαιούχοι, ειδικά στους πρώτους γύρους των ενισχύσεων. Οι διασταυρώσεις  θα αφορούν κυρίως το στο φορολογικό σκέλος. Δηλαδή, θα συγκριθούν οι δηλωθέντες τζίροι του 2019- που αποτέλεσαν τη βάση για τον υπολογισμό της Επιστρεπτέας- με τους τζίρους των προηγούμενων ετών. Όπου διαπιστώνονται θα ακολουθούν φορολογικοί έλεγχοι σε βάθος πενταετίας για ενδεχόμενη απόκρυψη εισοδημάτων. 

Σύμφωνα με το πλαίσιο χορήγησης της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, προβλέπεται εκτεταμένο πλαίσιο ελέγχων. Συγκεκριμένα:

Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να υποβάλουν κάθε στοιχείο, έγγραφο ή άλλη πληροφορία τους ζητηθεί αρμοδίως, ιδίως, για τον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης.

Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της επιχείρησης από την φορολογική διοίκηση ή άλλο αρμόδιο όργανο ελέγχου διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων, υπέρβαση του ανώτατου ορίου ενίσχυσης, ή υποβολή ψευδών στοιχείων, ζητείται η άμεση επιστροφή του συνόλου της χορηγηθείσας ενίσχυσης εντόκως από την ημερομηνία που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου. Ο υπολογισμός των τόκων ανάκτησης γίνεται από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης.

 

 

www.capital.gr

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ