Συνεχίζεται η λειτουργία του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης στο Δήμο Νάουσας – Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων

Συνεχίζεται η λειτουργία του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης στη Νάουσα, το οποίο υλοποιούν ο Δήμος Νάουσας και το Υπουργείο Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Νάουσας στο οποίο θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ &  ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ.
 
Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Νάουσας μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα με τις εξής θεματικές ενότητες: 
1. Οικονομία-Επιχειρηματικότητα
2. Ποιότητα Ζωής-Περιβάλλον
3. Νέες Τεχνολογίες
4. Γλώσσα και Επικοινωνία
5. Κοινωνικές Δεξιότητες και Δράσεις
6. Πολιτισμός και Τέχνη
7. Προγράμματα ευάλωτων κοινωνικά ομάδων
8. Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας
 
Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν όλοι οι ενήλικες δημότες του Δήμου Νάουσας κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η εκ νέου συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας.
 Η υποβολή αιτήσεων ξεκινά την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015. Αναλυτικές πληροφορίες για τα επιμέρους προγράμματα κατάρτισης, καθώς και οι αιτήσεις εκπαιδευόμενων είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Δήμου Νάουσας www.naoussa.gr, ακολουθώντας το σχετικό σύνδεσμο (εικονίδιο). Η υποβολή αιτήσεων μέσω διαδικτύου δεν γίνεται αποδεκτή.
Πληροφορίες – εγγραφές και δηλώσεις συμμετοχής:  Γραφείο Πολιτισμού στο Δημαρχείο Νάουσας, στα τηλ.: 23323 50338 & 50360. (Αρμόδια υπάλληλος: Κυριακή Παπαδοπούλου). Επίσης, αιτήσεις υποβάλλονται στα Κ.Ε.Π. Κοπανού (Δ.Ε. Ανθεμίων) τηλ.: 23323 50518 και Κ.Ε.Π. Αγγελοχωρίου (Δ.Ε. Ειρηνούπολης) τηλ.: 23323 50633.
Για την πλήρωση των τμημάτων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 
 
Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.
 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ