Παιδικά ρούχα - Πακέτα Βάπτισης Papillonkids.gr

Ν.Ε. Ημαθίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ: Αίτημα για παράταση ισχύος του νόμου περί δήλωσης αδήλωτων τετραγωνικών στους Δήμους

 

Επιστολή προς τον Υπουργό Εσωτερικών, με θέμα την παράταση ισχύος του νόμου  περί δήλωσης αδήλωτων τετραγωνικών στους Δήμους  απέστειλε η Ν.Ε. Ημαθίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ.
 
 
Αίτημα για παράταση ισχύος του νόμου περί δήλωσης αδήλωτων τετραγωνικών στους Δήμους
 
 
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ
 
Όπως καλά γνωρίζετε, η προθεσμία υπαγωγής των αυθαίρετων κατασκευών και υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους. Μέχρι σήμερα έχουν υπαχθεί πάνω από 1.500.000 δηλώσεις, ενώ τις τελευταίες ημέρες καταχωρούνται πάνω από 6000 δηλώσεις ημερησίως. Ωστόσο, αντικειμενικές δυσκολίες καθιστούν την λήξη ισχύος του νόμου 4495/2017 ανέφικτη. 
 
Είναι προφανές, ότι οι μηχανικοί οι οποίοι, βρισκόμενοι σε διαρκή κρίση εδώ και δέκα και πλέον χρόνια, αναζητούν κάθε ευκαιρία να εργαστούν, δεν καθυστερούν, ούτε εφησυχάζουν. Αντιθέτως, προσπαθούν καθημερινά να ασκήσουν το επάγγελμά τους και να εξυπηρετήσουν τους πολίτες, αντιμετωπίζοντας μια σειρά αντικειμενικών δυσκολιών, που άλλοτε οφείλονται σε διαχρονικές γραφειοκρατικές παθογένειες, άλλοτε σε τεχνικά προβλήματα που προκύπτουν στον μηχανισμό διεκπεραίωσης των υποθέσεων, που χειρίζονται. Το έντονο ενδιαφέρον των πολιτών για υπαγωγή στον νόμο και κατά συνέπεια  ο μεγάλος όγκος δεδομένων, έχει καταστήσει την λειτουργία της πλατφόρμας του ΤΕΕ προβληματική, καθώς δεν ανταποκρίνεται. Οπότε, αυτή η απλή αίτηση που ισχυρίζεστε ότι χρειάζεται να γίνει από έναν μηχανικό, για την τακτοποίηση ενός αυθαιρέτου, δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί ούτε καν αυτή καθεαυτή. Ο συνδυασμός δε με την δήλωση των τετραγωνικών στους ΟΤΑ καθιστά την διαδικασία εξαιρετικά ψυχοφθόρα, τόσο για τους πολίτες όσο και για του μηχανικούς όλης της χώρας.
 
Δεν θα ήταν περιττό να εξηγήσουμε την διαδικασία υπολογισμού αυθαίρετων κτισμάτων από τους μηχανικούς, καθώς περιλαμβάνει:
αυτοψία στο εκάστοτε ακίνητο και επιμέτρηση
αναζήτηση νομιμοποιητικών εγγράφων
αναζήτηση οικοδομικών αδειών και σχεδίων στα αρχεία των  Υ.ΔΟΜ.
σχεδιασμός υφιστάμενης κατάστασης (στο γραφείο)
υπολογισμός διαφορών, κατηγοριοποίηση αυτών και υπολογισμός προστίμων  
 
Οι λόγοι, λοιπόν, για τους οποίους θα πρέπει να επανεξετάσετε την παράταση της ισχύος του Ν. 4495/2017, σε όλες του τις κατηγορίες, αλλά και την, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση των ιδιοκτητών, δήλωση των σωστών τ.μ. στους Δήμους, είναι οι παρακάτω: 
 
Λόγω επιδημίας υπολειτουργούν όλες οι Υπηρεσίες στις οποίες θα πρέπει να απευθυνθεί κάποιος για να προχωρήσει στην υποβολή της υπαγωγής.
 
Οι γραμματείες των Υπηρεσιών Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) αδυνατούν να εξυπηρετήσουν λόγω αυξημένης ζήτησης αντιγράφων (σχεδίων κλπ), με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη αναμονή που σε κάποιες περιπτώσεις φτάνει και τον ένα μήνα. Αυτό έχει ως συνέπεια να είναι αδύνατη η υπαγωγή στο Νόμο  και η καταχώρηση των αρχείων δηλώσεων προηγούμενων Νόμων.
 
Επιπλέον οι επιτροπές των αυθαίρετων κατασκευών δεν έχουν συσταθεί, το δε Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής εκτός των δικών του αρμοδιοτήτων έχει επιφορτιστεί και με τις αρμοδιότητες της επιτροπής των αυθαιρέτων και αδυνατεί να  ανταπεξέλθει λόγω μεγάλου όγκου υποθέσεων.
 
Επισημαίνεται ότι οι πολίτες αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα και στην πλατφόρμα δήλωσης τετραγωνικών στους Δήμους λόγω υπολειτουργίας των υπηρεσιών του Τ.Ε.Ε., με αποτέλεσμα να χάσουν την προθεσμία για τη διόρθωση τετραγωνικών άνευ προστίμων.
 
Ο δασικός χαρακτήρας ή μη της έκτασης που βρίσκεται το ακίνητο, ώστε να είναι σαφές αν μπορεί να ενταχθεί ή όχι, στις ρυθμίσεις αυθαιρέτων.
 
Πλέον όλων αυτών, ο φόρτος εργασίας των μηχανικών για τη σύννομη περαίωση των εκατομμυρίων δηλώσεων που έχουν υποβληθεί και των οποίων η προθεσμία ολοκλήρωσης πλησιάζει στο ίδιο χρονικό διάστημα με την ηλεκτρονική υποβολή όλων των αρχείων των προηγούμενων νόμων τακτοποίησης αυθαιρέτων, καθιστά σε πολλές περιπτώσεις αδύνατη την ταυτόχρονη εξυπηρέτηση όλων των ενδιαφερόμενων πολιτών.
 
 
Κύριε Υπουργέ,
 
Για όλους τους παραπάνω λόγους και έπειτα από πολλά αιτήματα συναδέλφων μηχανικών, σας παρακαλούμε, να υιοθετήσετε την πρόταση του Τ.Ε.Ε. Ν.Ε. Ημαθίας καθώς και του Τ.Ε.Ε. και να παρατείνεται τον χρόνο ισχύος του Ν. 4495/2017 μέχρι την ενεργοποίηση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας κτιρίων, καθώς η Πολιτεία θα πρέπει να τοποθετηθεί θεσμικά, εξετάζοντας προσεκτικά τους αντικειμενικούς λόγους παράτασης της εν εξελίξει διαδικασίας τακτοποίησης αυθαιρέτων και παράλληλα με τη χορήγηση της παράτασης, να μεριμνήσει, ώστε να  επιλυθούν τα αντικειμενικά προβλήματα, στο βαθμό που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της.
 
 
Με τιμή
Για τη  Ν.Ε Ημαθίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ
 
Ο πρόεδρος
Παλουκίδης Α. Κωνσταντίνος
 
 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ